صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۳۱ سنبله ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

پیروزی دموکراسی و جمهوریت

-

بالاخره انتخابات از بن بست بیرون آمد و کمیسیون انتخابات توانست نتایج اولیه انتخابات را اعلام کند. انتخابات یک روند سیاسی است که بر مبنای آن شهروندان افغانستان می توانند حاکمیت خود را اعمال کنند و اشخاص و افراد ناکارامد را از رأس امور برکنار کرده و بجای آن افراد شایسته و با تجربه را بر مسند قدرت بنشانند. این بازی دارای شرایط و یک سلسله قواعدی است که بایست از سوی همه بازیگران و هواداران آنها رعایت گردد. این قواعد در قوانین و طرزالعمل های انتخاباتی آورده می شود و در رفتار نامزدان و بازیگران انتخابات نمود پیدا می کند. تجربه دموکراسی نسبی در افغانستان هنوز به دو دهه نرسیده است؛ بنابراین نباید انتظار داشت که تطبیق و اعمال ارزش های دموکراتیک در این کشور با چالش مواجه نباشد. ما طی این سال ها در همه انتخابات با چالش های گوناگون روبرو بوده ایم.
تجربه ها و چالش های گذشته این بار همه نخبگان سیاسی، رهبران احزاب و نامزدان انتخاباتی را بر آن داشت تا در بخش تدوین قانون و انتخاب کمیشنران و مدیران انتخاباتی از وسواس و دقت بیشتر کار بگیرند تا از یک سو زمینهی تقلب، جعل و تخلفات انتخاباتی محدود شود و از سوی دیگر نامزدان انتخاباتی بهانهای برای مخالفت با نتایج انتخابات نداشته باشند.
به این دلیل قانون انتخابات با تعدیلات جدیدی که در آن آورده شد، یکی از بهترین و دموکراتیک ترین قانون در سطح منطقه و آسیا بوده و بهترین سازوکارها را برای امورات انتخاباتی پیش بینی کرده است. اعتبار بخشیدن به دستگاه بیومتریک، هرچند از نظر اجتماعی برای برخی مناطق ممکن است مشکل ساز تلقی شود؛ اما در کل می تواند، شفافیت انتخابات را به گونهی قابل قبول تأمین کرده و رضایت همگانی را از نتیجه انتخابات جلب کند.
انتخاب کمیشنران و مدیران برجسته کمیسیون های انتخاباتی از سوی نامزدان ریاست جمهوری، گام دیگری به سوی تقویت اعتماد و ایجاد شفافیت در افغانستان به شمار می رود. وقتی هر کاندیدا شخص مورد اعتمادش را در کمیسیون های انتخاباتی داشته باشد، می تواند نسبت به روند انتخابات بیشتر خوشبین باشد.
با وجود همه این تلاش ها و کوشش ها، به دلیل بافت های فرسوده اجتماعی و فرهنگ سود محور سیاسی، این انتخابات نیز مانند انتخابات گذشته با مانع و مشکلات زیادی مواجه گردید. بستن دفاتر کمیسیون انتخابات در هفت ولایت و اتهام ها و تهدیدهایی که به منظور اخلال در کار کمیسیون انتخابات صورت گرفت و نادیده گرفتن قوانین و قواعد، جزؤ نکات منفی انتخابات بود که متأسفانه در بیشتر از یک ماه گذشته برای شهروندان افغانستان قابل مشاهده بود.
با همه این چالش ها دیروز کمیسیون انتخابات به انتظار مردم پایان داد و نتایج اولیه انتخابات را در 34 ولایت کشور اعلام کرد. با اعلام نتایج، اعضای کمیسیون وظایف شان را انجام داد و پرونده انتخابات را به دست کمیسیون شکایات انتخاباتی سپرد تا این کمیسیون مطابق قانون به شکایت های نامزدان رسیدگی کرده و عدالت انتخاباتی را در کشور پیاده کند.
اگرچه شایسته بود که تیم های انتخاباتی، پس از اعلام نتایج آرا، باخوشبینی به این قضیه برخورد می کردند و پیروزی تیم رقیب را تبریک می گفتند و در عین حال شکایت های شان را در کمیسیون شکایات انتخاباتی برای بررسی ثبت می کردند، اما متأسفانه فرهنگ سیاسی ناسالم و مبتنی بر حذف، تا هنوز در ذهنیت بسیاری از افراد ریشه دارد و از نظر آنها پیروزی تیم رقیب به معنای حذف خودشان از سیاست و از ادارات دولتی است، همانطوری پیروزی خود را نیز در حذف رقبای سیاسی می بینند؛ در حالی که چنین نیست. میدان انتخابات مانند رینگ یک مسابقه است که رقبا از اول با هم دست می دهند و در جریان بازی از قواعد بازی پیروی می کنند و در پایان نیز به تصمیم داوران احترام گذاشته، پیروزی رقیب را برایش تبریک می  گوید.
به هرحال شکست در انتخابات به معنای حذف از صحنه های سیاسی نیست. تیم های رقیب می توانند در قالب اپوزسیون خود شان را تنظیم کنند و با دولت مرکزی همکار باشند و یا در ساختار دولت آینده شامل شوند و به وظایف شان ادامه دهند. تیم پیروز نیز ملزم می باشد که در تشکیل ساختار دولت، بریده از مسایل تیمی و بر معیار شایسته سالاری تصمیم بگیرد. در حکومت آینده آنچه مهم است محافظت از منافع ملی، مشارکت متوازن و سازنده و تقویت وحدت و همبستگی اجتماعی است. همه ما مسؤلیت داریم که از این ارزش ها پاسداری کنیم.
این پیروزی در حقیقت پیروزی دموکراسی و جمهوریت بر استبداد و امارت است. پیروز واقعی انتخابات مردم و نیروهای شجاع امنیتی، اصحاب رسانه و همه نامزدان انتخاباتی است که فداکارانه در گرم کردن فضای انتخاباتی تلاش کرده اند. ما با انتخابات ارزش های دموکراتیک را تقویت کردیم و به نظام های استبدادی با هر نام و عنوانی نه گفتیم. این هدف مشترک همه مردم افغانستان است.

دیدگاه شما