صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۳۱ سنبله ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

سراب انبوه سازی شکایات

-

تا کنون نزدیک به ده هزار شکایت انتخاباتی در کمیسیون شکایات درج گردیده است و احتمال می رود که تعداد شکایات بیشتر هم شود. تیم های انتخاباتی پیشتاز هر کدام از هزاران شکایت سخن گفته اند و احساس می کنند که هر کس شکایت بیشتر کرد، روند انتخابات به سود او تغییر خواهد کرد؛ در حالی که برآیند و نتیجه انبوه شکایت های انتخاباتی که مبنا و اسناد قانونی ندارند تنها ایجاد چالشی دیگر فراروی کار کمیسیون های انتخاباتی و سنگ انداختن جلو شفافیت انتخابات است.
هر انتخاباتی در کشور ما با چالش های متعدد و پیچیده ای مواجه است. در انتخابات های گذشته ما شاهد ده ها مشکل تخنیکی و سیاسی بوده ایم که گاهی این چالش ها کشور را تا لبه پرتگاه سقوط پیش برده است. در انتخابات ریاست جمهوری ششم میزان که اکنون نزدیک به چهار ماه از آن می گذرد و هنوز سرنوشت نهایی اش معلوم نگردیده است، در ابتدا کمتر شاهد مشکلات فنی و حقوقی بودیم. علی رغم آن که به طور غیر قانونی اعلان نتیجه انتخابات ماه ها طول کشید، اما کار کمیسیون انتخابات تا حد زیادی قابل قبول بود. صدها هزار رای بدون بایومتریک ابطال گردید و در این مدت تیم های انتخاباتی به گونه فعالانه در پروسه اشتراک داشتند و از آن به گونه دقیق نظارت کردند. اکنون نوبت به کمیسیون شکایات انتخاباتی رسیده است و در واقع توپ در میدان این کمیسیون است.
امیدها این بوده و هست که کمیسیون شکایات نیز مثل کمیسیون انتخابات از آرای مردم و شهروندان کشور به درستی محافظت کرده و به شکایت های واقعی تیم های انتخاباتی بدون جانبداری و با شفافیت رسیدگی کند. در کار کمیسیون انتخابات مشکلاتی وجود داشت و طبیعی است که وجود داشته باشد. فلسفه وجودی کمیسیون شکایات نیز رفع مشکلاتی است که در کمیسیون انتخابات وجود داشته است؛ اما انبوه شکایت های انتخاباتی و بالابردن تعمدی تعداد شکایات از سوی تیم های انتخاباتی چالش بزرگ کمیسیون سمع شکایات خلق می کند.
بر اساس برخی گزارش ها تا کنون نزدیک به 15هزار شکایت ثبت گردیده است که رسیدگی به این تعداد شکایت زمان طولانی را در بر می گیرد. حتی اگر از سنگ اندازی های تیم های انتخاباتی صرف نظر کنیم باز هم رسیدگی به 15 هزار شکایت کار بسیار دشوار و سختی خواهد بود. بدون شک در میعاد قانونی که برای رسیدگی گذاشته شده است که 15 روز رسیدگی برای ولایات است و 15 روز دیگر برای زمان رسیدگی مرحله استنیافی است، رسیدگی به 15 هزار شکایت در این زمان محدود امکان پذیر نیست. به همین خاطر ممکن است در این مرحله نیز ما با وقفه چندین ماهه در اعلان نتایج نهایی انتخابات مواجه شویم.  بنابراین انبوه سازی شکایت به همان میزان که سنگ گذاشتن لای چرخ کمیسیون شکایات است، ضایع کردن حقوق شهروندان و به بازی گرفتن سرنوشت کشور نیز هست. البته که برای تیم های بازنده نیز هیچ ثمره قابل توجهی نخواهد داشت.
در عین حال انبوه سازی شکایت های انتخاباتی به همان میزان که روندهای سیاسی و دموکراتیک و منافع عامه را آسیب می زند، به خود تیم های انتخاباتی و پالیسی های سیاسی آن ها نیز آسیب خواهد زد. فعلا انگیزه برخی از تیم های انتخاباتی سبوتاژ کردن انتخابات از طریق انبوه سازی شکایات است. اما آنان نیز باید بدانند که این تنها یک سراب است. زیرا میکانیزم های حقوقی و نهادهای انتخاباتی به قدری قوی هستند که از عهده این شگرد جدید برآیند. تجربه کمیسیون انتخابات جالب است. تعدادی از کمیشنران می خواستند انتخابات را با بن بست مواجه سازند و مدتی نیز این پروسه به گروگان گرفته شد. از حال و هوای کمیسیون شکایات نیز چنین چیزی استشمام می گردد. قضاوت ها و داوری های پیش از وقت برخی از کمیشنران این کمیسیون در باره انتخابات و به دور دوم رفتن این پروسه نشانه واضح بر جانبداری برخی از اعضای کمیسیون شکایات است. ولی خوش بختانه آگاهی کافی در مورد روند انتخابات وجود دارد و اراده جدی و قاطع نیز پشت سر انتخابات ریاست جمهوری نهفته است. بسیاری از طرف های انتخابات ریاست جمهوری اساسا باور به برگزاری انتخابات نداشتند و احساس می کردند که انتخابات برگزار نمی شود. اما نهادهای انتخاباتی شبانه روز تلاش کردند تا زمینه برگزاری انتخابات اگرچه با تاخیر فراهم گردد.
اکنون نیز با شرایطی که ما داریم و خبرها و معلومات بسیار زود و سریع نشر می گردد، امکان به گروگان گرفتن پروسه انتخابات و یا تعلیق و لغو آن وجود ندارد. بسیاری از چهره های سیاسی و رهبران جهادی خواب آشفته بر هم خوردن وضعیت را می بینند؛ اما باید گفت که زمان آن خواب ها گذشته است و دیگر تعبیر نمی گردد. بنابراین تیم هایی که به گل الود ساختن وضعیت از طریق انبوه سازی شکایات چشم دوخته اند باید بدانند که این یک سراب است و نمی تواند مسیر قانونی انتخابات را به انحراف بکشاند.

دیدگاه شما