صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۱۵ سرطان ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

روح نا آرام شهر کابل را در یابید

-

شهر کابل در ميان کلانشهرهاي جهان در خيلي از مسايل شهري شايد در صدر قرار داشته باشد. بي نظمي، آلودگي، بي قانوني، ساخت و سازهاي غير استندرد، سطح پايين زندگي، فقدان دسترسي شهروندان به خدمات شهري، فقدان نظافت شهري، تاخر فرهنگي شهروندان در الزامات زندگي شهري، فقر مدهش شهروندان و دهها مشکل ديگر از خصوصيات شهر کابل است. اين شهر که به دليل داشتن اقليم مناسب به خصوص در بهار و تابستان، زماني يکي از شهرهاي زيبا و مورد علاقه مردم بوده است، اکنون در ميان خاک و دود ناي نفس کشيدن ندارد. مدتي است که روح اين شهر زخم خورده، ناآرامتر و ناامنتر از گذشته به نظر ميرسد.
در روزهاي گذشته جرايم جنايي و حوادث تلخ به گونه چشمگيري افزايش يافته است. ساعتي نيست که در اين شهر يک حادثه قتل و خونين اتفاق نيفتد. دزدي و رهزني در روز روشن در همه نقاط شهر کابل در پيش چشمان پليس و نيروهاي امنيتي صورت ميگيرد. در تازه ترين حادثه غم انگيز که تنها صفحات شبکههاي اجتماعي و رسانهها را تکان داد، قتل يک جوان دانشجوي دانشگاه آمريکايي و کارآموز در روزنامه اطلاعاتروز بود. علي سينا جواني که هزاران اميد در سر داشت و ميتوانست در آينده يکي از نيروهاي مفيد و مهم اين جامعه باشد در يکي از نقاط مرکزي غرب کابل به خاطر مقاومت در برابر دزدان با چاقو از پا در آمد. اين حادثه اگر در ديگر کشورها صورت مي گرفت، ظرفيت يک تحرک اجتماعي بزرگ و تلنگر بيدارکننده را داشت اما در شهري که هزاران تراژيدي خونين و کشتار دسته جمعي را در خود ديده است، روح آدم ها کرختتر از آن است که در برابر چنين حادثه وحشتناکي لختي تامل کنند و بر خود نهيب زنند که چرا چنين مي شود؟ همه ما به نحوي با رنج و حادثه خو کرده ايم و هر گونه اتفاق خونين براي ما عادي شده است. در سالهاي دورتر کابل شاهد جنگهاي تنظيمي و گروهي وحشتناکي بوده است و در سالهاي اخير شاهد حملات انتحاري و تروريستي خونيني بوده است که به راستي حوادث جنايي و و مشکلات شهري در برابر آنها بسيار کوچک مينمايند.
در چند ماه اخير که تا حدودي از حملات انتحاري و تروريستي در کابل کاسته شده است، جرايم جنايي و حوادث شهري افزايش يافته است. شايد در گذشته هم چنين بوده است اما از بس که حوادث تروريستي زياد بوده است به اين امر توجه نشده است. در روزهاي اخير انواع جرايم فردي و سازمان يافته به خصوص در بخشهاي مشخصي از شهر کابل در سر خط اخبار رسانهها قرار گرفته است که واقعا نگران کننده و در عين حال نيازمند توجه جدي مسولين امنيتي و رهبري حکومت نيز است. به نظر ميرسد هنوز مسولين امنيتي کابل به اين موضوع يا فکري نکرده اند و يا توان پيشگيري از جرايم جنايي را ندارند.
بدون شک کابل شهري است که هنوز روح جنگ و خشونتهاي مسلحانه در آن تنفس ميکند. کنترل جرايم جنايي و پيشگيري از حوادث تروريستي و جنايي در آن کار سختي است. اما به اين معني نيست که پليس کابل توان مقابله با جرايم جنايي را نداشته باشد. به نظر ميرسد توان و ظرفيت کافي وجود دارد اما مشکلاتي در بخشهاي امنيتي ما وجود دارد که کار را با مشکل مواجه ميسازد.
در سالهاي اخير و پس رخدادهاي تروريستي جهتدار و هدفمند که در غالب آنها کتلههاي قومي و مذهبي خاص همواره مورد حمله قرار ميگرفته است، رهبري حکومت تلاشهاي زيادي به خرج داده است اما واقعيت اين است که ظاهرا اين تلاشها موثر واقع نگرديده است. افزايش جرايم جنايي در روزهاي اخير شاهد بر اين مدعا است.
با توجه به اين فرضيه که توان مندي و ظرفيت کافي در نهادهاي امنيتي ما براي مقابله با جرايم جنايي در شهر کابل وجود دارد، پرسش اساسي اين است که حلقه مفقوده در امنيت شهر کابل چيست؟
مداخله و نفوذ زورمندان در مقرري هاي بخش امنيتي و فقدان شايسته سالاري در اين بخش، برخوردهاي قومي و جانبدارانه مسولين، عمق فساد در بخشهاي امنيتي، سيطره خشونتهاي کلانتر و تاثير آنها بر ناامني شهري، فقدان ظرفيت کافي و مسلکي در نهادهاي امنيتي، نبود اراده جدي و قاطع در برخورد با مافيا و مجرمان و فقر و تهيدستي شهروندان تنها بخشي از پاسخهاي ممکن به پرسش فوق است.
در هر صورت حلقه مفقوده در عوامل ناامني پايتخت هرچه هست، توانمندي و ظرفيت کافي در نهادهاي امنيتي در مقابله با ناامنيها و برخورد با عاملان جرايم جنايي وجود دارد. از همين رو اميد ميرود که هم مسولين حکومتي و هم نهادهاي امنيتي کشور به مساله ناامني و جرايم جنايي در شهر کابل توجه جدي کنند و روح نا آرام شهر زيباي کابل را در يابند.

دیدگاه شما