صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۱۵ سرطان ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

زمستان؛ فصلی برای مبارزه با حوادث طبیعی

-

با نزديک شدن فصل زمستان، امکان وقوع حوادث طبيعي در کشور به بالاترين سطح ميرسد. بسته‏شدن راه‏هاي ارتباطي مرکز با ولايت‏ها و همين‏طور راه‏هاي ولسوالي‏ها به مراکز ولايات به دليل برف‏باري و برف‏گيري و وقوع برف‏کوچ در بخشي از مناطق کشور و سيلاب‏خيزي در ولايت‏هاي جنوب، دسترسي مردم به دارو و درمان و بازار و سفر از اين ولايت به ولايت ديگر را محدود ميکند. در افغانستان که گراف حوادث در تمام فصول و مخصوصا در فصل زمستان بالا ميرود، وزارت دولت در امور رسيدگي به حوادث مسئوليت رسيدگي به آسيبديدگان و جلوگيري از حوادث را دارد که تاکنون مشخص نيست اين اداره تا چه حد توان پيش‏بيني حوادث و جلوگيري از آن را دارد. 
در چنين وضعيتي که برفباري شديد در اکثر مناطق کشور جريان دارد، گزارش‏ها از مناطق مختلف نيز ميرساند که برف‏باري اخير راه‏هاي ارتباطي و شاه‏راه‏ها را مسدود و نيمه مسدود کرده و همين‏طور جان چندين تن از شهروندان کشور را گرفته است. به نقل از رسانه‏ها در پي بارندگي شديد و مداوم، برعلاوه اين که راههاي مواصلاتي در بسياري از ولايات مسدود گرديده، شش تن از شهروندان کشور در ولايت قندهار و 11 تن ديگر در ولايت‏هاي هلمند و هرات جان خود را از دست دادهاند.
به نقل از بيبيسي در ولايت قندهار از شدت بارندگي سقف يک خانه فروريخته و شش نفر از اعضاي يک خانواده در آن جان باختهاند. همين‏طور خبرنگار راديو آزادي از ولايت هلمند خبر داده که در ولسوالي کجکي اين ولايت به دليل بارندگي زياد و جاري شدن سيلاب، سه تن به شمول يک زن جان باخته و سه تن ديگر زخمي شدهاند. علاوه بر آمار قربانيان در اين دو ولايت همجوار جنوبي، سيلابخيزي بزرگترين خطري است که منجر به بسته شدن راههاي ارتباطي ولسواليهاي اين ولايات به مرکز ميشوند و به اين دليل شرايط زندگي شهروندان کشور در اين مناطق در حالت اضطرار قرا ميگيرد.
همينگونه گزارشها از ولايت هرات ميرساند که در ولسوالي انجيل اين ولايت از شدت برف‏باري سقف يک خانه فروريخته و شش تن از اعضاي اين خانوده جان خود را از دست داده‏اند. دو نفر ديگر در ولسوالي ادرسکن اين ولايت جان داده‏اند. در اين ولايت نيز علاوه بر تلفات انساني که وارد شده، راههاي ارتباطي و شاهراههاي منتهي به اين ولايت نيز مسدود گرديده است. در همين حال پوليس هرات اعلام کرده که شاهراه‏هاي منتهي به اين ولايت از جمله شاهراه هرات-تورغندي، هرات-اسلام‏قلعه و هرات-کندهار مسدود گرديده و پوليس هرات از راننده‏ها خواسته تا از عبور و مرور در اين مناطق خودداري کنند.
در ولايتهاي مرکزي کشور نيز برفباري ادامه دارد و در اين مناطق به دليل سردسيري و کوهستاني بودن فصل زمستان طولانيتر ميشود. مناطق مرکزي برفگير است و اين برفگيري برعلاوه مسدود کردن راههاي ارتباطي خطر دومي که برفکوچ باشد را نيز به دنبال دارد. رسانهها از اين مناطق نيز گزارش دادهاند که در برفباريهاي اخير سرنشينان يک موتر در ولايت باميان زير برف گير مانده بودند که توسط مسئولان ولايت باميان نجات داده شدند. در سالهاي گذشته بارها از جان دادن مردمان اين مناطق در برفکوچها در رسانههاي کشور گزارش داده شده است. در همين حال راههاي ارتباطي باميان با غور و دايکندي نيز مسدود گرديده است. به دليل خرابي راههاي ارتباطي اين مناطق و صعبالعبور بودن، بارش اندک برف و باران باعث مسدود شدن آن ميگردد و حوادث ترافيکي در اين ولايات حتي در فصل تابستان در حد بالاي قرار دارد.
وزارت دولت در امور رسيدگي به حوادث طبيعي اعلام کرده که در 13 ولايت کشور برف‏باري سنگين ادامه دارد و در ولايت‏هاي ديگر باران مي‏بارد و از مردم خواسته تا با مسئولان اين اداره همکاري کنند و در صورت وقوع حوادث به مسئولان خبر دهند. اين در حالي است که از وزارت دولت در امور رسيدگي به حوادث طبيعي انتظار ميرود که حوادث را پيشبين باشد و برنامههاي از قبل طرح ريزي شده در اين موارد داشته باشند. به عبارت سادهتر اين اداره نه تنها که برنامههاي از قبل طراحي شده داشته باشند بلکه نيروي فعال و آموزش ديده و امکانات جلوگيري از تلفات انساني و يا عمليات نجات را داشته باشند. در غير اين صورت، منتظر حوادث نشستن و بعد به کمک مردم شتافتن حکم همان نوشداروي بعد از مرگ سهراب را دارد. 
برفباريهاي اخير تنها در مناطق مرکزي و غرب و جنوب منجر به مسدود شدن راهها و تلفات انساني نشده است بلکه مسير آمدورفت در ولايتهاي شمالي را نيز مختل کرده است. گزارشها از تونل سالنگ که 9 ولايت شمالي کشور را به کابل وصل مي‏کند ميرساند که اين مسير صرفا براي موترهاي کوچک مسافربري باز است و بر روي موترهاي باربري مسدود است. مسئولان تونل سالنگ با اعلام اين خبر از راننده‏ها خواسته‏اند که در صورت تردد از اين مسير با خود «چين» داشته باشند. مسدود شدن راههاي عواقب ناگواري در پي دارد که ممکن است خسارتهاي ناشي از آن در آينده غيرقابل جبران باشد.

دیدگاه شما