صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۱۹ اسد ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

رنج مضاعف زنان خبرنگار

-

ديروز براي نخستين بار کنفرانس «زنان خبرنگار؛ فرصتها و چالشها» توسط سه نهاد خبرنگاري متعلق به زنان با حضور بيش از صدتن از خبرنگاران زن، اعضاي فدراسيون رسانه و ژورناليستان و مقامات حکومت افغانستان در کابل برگزار گرديد. در اين کنفرانس، سرور دانش معاون دوم رييس جمهور در باره مشکلات  و فرصت‏هاي فراروي زنان خبرنگار سخن گفت و يک بار ديگر تعهد دولت افغانستان را مبني بر حمايت از زنان و جامعه رسانه‏اي و مشخصا آزادي بيان تکرار کرد.
در طول سال‏هاي گذشته کنفرانس‏هاي متعددي در مورد زنان برگزار شده است و عرصه مسايل زنان با توجه به چالش‏هاي که در جامعه سنتي افغانستان دارد، تبديل به تجارت شده بود. اما کنفرانس زنان خبرنگار با حضور بيش از صد زن روزنامه نگار نخستين کنفرانس در نوع خود و ارزشمند است و نشان از رشد زنان در عرصه رسانه دارد. اميد مي رود که اين گونه کنفرانس‏ها در راستاي ارتقاي جايگاه زنان در جامعه و حضور آنان در عرصه‏هاي مختلف حيات جمعي از جمله عرصه رسانه مفيد واقع گردد.
واقعيت اين است که افغانستان هنوز در مرحله‏اي قرار دارد که عرصه براي زنان هم‏چنان تنگ است. هنوز انديشه‏هاي متحجرانه  و تعصبات قبيلوي به نام آموزه‏هاي ديني بر سرنوشت نيمي از جامعه افغاني سايه افکنده است. در اين روزها جنجالي شدن اظهارات يک امام جماعت در شهر هرات در باره حجاب زنان، نشانه روشن از استيلاي تفکرات عقب‏مانده و تاخر فرهنگي بر زنان و تنگناهاي موجود در زمينه برابري جنسيتي در افغانستان است. در جامعه ما هنوز به زنان به عنوان يک موجود طفيلي و درجه دوم نگاه مي‏شود و هر لحظه و در هر جاي کرامت انساني آنان زير پا مي گردد. زنان از حريم خصوصي خانه و خانواده گرفته تا عرصه‏هاي آموزشي و اجتماعي از امنيت برخوردار نيستند و سالانه هزاران زن حتي از سوي نزديک‏ترين افراد خانواده خويش مورد خشونت قرار مي‏گيرند. در طول سال‏هاي گذشته علي‏رغم تلاش‏هاي مداوم نهادهاي مدني و حکومت مبني بر حمايت از زنان و علي رغم حمايت هاي جامعه جهاني از اين قشر، آمار خشونت نه تنها کم نشده است بلکه زيادتر هم شده است.
همان‏گونه که نفس زن بودن در افغانستان يک رنج ناتمام و دايمي براي زنان است، خبرنگار بودن مسلما اين رنج را دوچندان مي‏سازد. خبرنگاري و کار در عرصه رسانه در افغانستان يکي از ناپايدارترين و سخت ترين مشاغل است. علي رغم تدوين قوانين مختلف در عرصه رسانه و خبرنگاري و وجود طرزالعمل‏هاي مختلف در اين زمينه، خبرنگاران هنوز با چالش‏هاي جدي از سوي مخالفان آزادي بيان، گروه هاي افراطي، زورمندان و تفنگ سالاران و مافياي سياسي و اقتصادي مواجه هستند. خشونت عليه خبرنگاران اگرچه در يک سال اخير کاهش 40 تا 50 درصدي را نشان مي دهد ولي هم چنان وجود دارد و کار را بر رسانه گران سخت کرده است. هنوز ميزان حضور زنان در عرصه رسانه مانند ساير عرصه هاي ديگر بسيار کم است و ناچيز شمرده مي شود. اما همان کساني که در اين عرصه فعال هستند، هم چنان رنج مضاعفي را تحمل مي کنند؛ رنج زن بودن و خبرنگار بودن.
زنان خبرنگار هنوز در اکثر ولايات و شهرهاي کشور بدون هراس نمي توانند براي تهيه گزارش و خبر حضور يابند و انواعي از خشونت‏ها او را هم‏چنان تهديد مي کند. از آن جا که کار در عرصه رسانه مستلزم حضور در جامعه و ديده شدن در انظار عموم است، هنوز زنان نمي‏توانند با اطمينان خاطر در مجالس عمومي و عرصه‏هاي اجتماعي حضور يابند. در بسياري از ولايات کشور اين مساله سبب شده است که حتي خبرنگاران زن در رسانه‏ها حضور نداشته باشند و يا بسيار اندک هستند.
کنفرانس ديروز نشان داد که زنان رشد قابل ملاحظه‏اي در عرصه رسانه داشته اند. چنان که يکي از مسولان رسانه‏اي در اين کنفرانس اظهار داشت هيجده سال قبل در تمام افغانستان بيشتر از تعداد انگشتان يک دست خبرنگاران زن حضور نداشتند. اما امروز هزاران زن در اين عرصه فعال هستند و حتي در سطوح مديريتي و رهبري رسانه‏ها حضور دارند. اين موضوع نشان‏گر رشد چشم گير زنان در عرصه رسانه است که بايد آن را غنيمت شمرد و در مقابل تهديدهاي احتمالي ايستاد و از اين دستاورد مهم حفاظت کرد.
بنابراين به همان اندازه که زن بودن و خبرنگاري عرصه را بر يک قشر خاص تنگ مي‏سازد و سبب رنج مضاعف است، به همان ميزان حمايت از خبرنگاران زن و تقويت موقعيت آنان بر آزادي زنان و آزادي بيان و آزدي رسانه ها همزمان کمک شايان مي کند.

دیدگاه شما