صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

سه شنبه ۴ قوس ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

پادرمیانی خلیلزاد برای حل تنش‌های انتخاباتی افغانستان

-

به دنبال اعلام نتایج نهایی انتخابات ریاست جمهوری سال جاری، تنشهای انتخاباتی میان تیمهای پیشتاز از جمله دولتساز و ثبات و همگرایی به اوج خود رسید. این در حالی است که گفتوگوهای صلح میان ایالات متحده آمریکا و طالبان در قطر به مرحله نهایی خود قرار گرفته و طرح آزمایشی کاهش خشونت در هفته جاری از سوی طالبان به اجرا گذاشته شده است. قرار بر این است که بعد از پایان هفته کاهش چشمگیر خشونت، هر دو جانب توافقنامه صلح را امضا کنند. در همین حال اعلام نتایج انتخابات، حاشیههای را خلق کرد که هم هفته کاهش خشونت را تحت تاثیر قرار داد و همینطور امضای توافقنامه صلح را احتمالا به تاخیر میاندازد. از یک سو، در چند روزی که از اجرایی شدن طرح کاهش خشونت میگذرد، نیروهای دولتی و طالبان در بخشهای مختلف کشور درگیریهای داشتهاند و همینطور گروه طالبان از خود درایت لازم را نشان ندادهاند تا حداقل برای یک هفته خشونتها را به صورت چشمگیر کاهش دهند. از سوی دیگر، نتایج انتخابات اعلام شده است و از سوی کاندیدان معترض پذیرفته نشده است. همین دو معضل اگر به زودیها حل نشود احتمال این که امضای توافقنامه صلح به تاخیر افتد، بالا میرود.
خلیلزاد که برای گفتوگوهای صلح در کابل به سر میبرد، در برابر یک عمل انجام شده قرار گرفته و غافلگیر شده است. او که تمام توان خود را برای به نتیجه رسانیدن گفتگوهای صلح گذاشته بود، در روزهای بعد از اعلام نتایج بدون این که ماموریت خاصی برای مداخله به مساله انتخابات افغانستان داشته باشد، از پاکستان به افغانستان برگشت و تلاش کرد تا با جناحهای مختلف سیاسی و انتخاباتی دیدار و گفتوگو کند. مخصوصا با دو تیم پیشتاز، دولتساز و ثبات و همگرایی. دو تیمی که یکی با استفاده از نتایج اعلام شده از سوی کمیسیون انتخابات خود را پیروز میدان میداند و برای مراسم تحلیف آمادگی میگیرد و تیم دوم که اعتراض شدید بر اعلام نتایج انتخابات دارد و دولت موازی اعلام کرده نیز برای مراسم تحلیف آمادگی میگیرد. تیم ثبات و همگرایی غیر از آمادگی برای برگزاری مراسم تحلیف تا حال چند والی معرفی کرده و با زور مردمی والیها را به مقر ولایت رساندهاند. گذشته از آن، رهبران تیم ثبات و همگرایی تمام همت خود را به کار بردهاند تا رقیب پیشتاز انتخاباتی خود را تحت فشار قرار دهند و از این طریق نتایج انتخابات را به بنبست بکشانند. به بنبست کشانیدن نتایج انتخابات هرچند در توان این تیم نیست اما با آن هم با سرسختی تمام و همسوسازی دیگر کاندیدان معترض، میتوان ادعا کرد که چالشهای جدی را فراروی تیم دولتساز به رهبری اشرف غنی خلق کردهاند.
اعلام نتایج انتخابات در داخل افغانستان منجر به بالا گرفتن تنشهای شد که اکنون سیستم خدمات دولتی را در بیش از چهار ولایت مختل کرده است و در بیرون از کشور و نهادهای بین المللی با سکوت و احتیاط برخورد شده است. در داخل و به ویژه در ولایاتی که تیم ثبات و همگرایی والی معرفی کرده، مردم با تعدد مسئولین روبرویند. مسئولین محلی که از قبل در آن ولایات فعالیت داشتند، خود را ذیحق میدانند که به کارشان ادامه دهند و مسئولین جدید که از سوی دکتر عبدالله معرفی شده اند، در واقع سنگی بر سر راه آنان است. همهای این موارد گرههای کوریست که به نظر میرسد، باز کردن این گرهها به سادگی امکانپذیر نیست. خلیلزاد تاکنون به هر دلیلی بیشتر از آن که برای حل و فصل مسایل انتخابات افغانستان دخالت کند، تاکید و پافشاری روی اجرای موفقانه طرح کاهش خشونت و به دنبال آن امضای توافقنامه صلح میان ایالات متحده و طالبان است. تنشهای انتخاباتی افغانستان در واقع معضل جدید پیشروی خلیلزاد است که بدون حل کردن آن، قادر به پیشبرد گفتوگوهای صلح نخواهد بود. منابع آگاه به روزنامه افغانستان میگویند که خلیلزاد برای گرفتن صلاحیت بیشتر از سوی وزارت خارجه آمریکا تلاش میکند تا در تنشهای انتخاباتی افغانستان مداخله کند و با حل و فصل کردن این تنشها، برنامه امضای توافقنامه صلح با طالبان را در زمان تعیین شده آن، برگزار کند. او که تلاش میکند در برنامههای گفتگوهای صلح اختلال پیش نیاید، از اشرف غنی خواسته است تا مراسم سوگند ریاست جمهوری را به تاخیر بیاندازد. روز گذشته رسانههای ملی و بینالمللی نیز گزارش دادند که آمریکا از اشرف غنی خواسته است تا مراسم سوگند ریاست جمهوری را به تاخیر اندازد. دلیل به تاخیر انداختن مراسم سوگند ریاست جمهوری، خلیلزاد در واقع فرصت میخرد تا با استفاده از آن بتواند تنشهای انتخاباتی را کاهش دهد و به نتیجهای مطلوب برساند و در صورتی که به نتیجه مطلوب نزدیک نشود حداقل دو تیم انتخاباتی را برای فرستادن هیات مشترک برای حضور در مراسم امضای توافقنامه صلح، تشویق و ترغیب کند.

دیدگاه شما