صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۳۰ جوزا ۱۴۰۰

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

حمایت طالبان از مجرمان جرایم سنگین

-

شورای امنیت ملی گفته است که آن عده زندانیان گروه طالبان که به جرم های سنگین محکوم شده اند و قوانین ارگان های عدلی و قضایی به آنان معافیت نمی دهد، آزاد نمی شوند؛ وی گفت در فهرستی که گروه طالبان به حکومت افغانستان سپرده اند، افرادی هستند که پرونده های جرمی دارند.
گفته می شود که از جمله پنج هزار تنی که طالبان لیست رهایی آنان را به حکومت تسلیم کرده، ۵۹۲ تن آنان کسانی هستند که در سرقت، قاچاق، لواطت و دیگر مسائل دارای حقالعبدی متهم هستند؛ اما ذبیحالله مجاهد، سخنگوی این گروه حکومت افغانستان را متهم کرد که در روند صلح و آزادی زندانیان موانع ایجاد میکند.
صدیق صدیقی سخنگوی رئیس جمهور نیز دیروز در یک نشست خبری گفت که طالبان باید درک کنند که با نظامی روبهرو هستند که قانون و نهادهای عدلی و قضایی دارد.
اکنون این سؤال مطرح است که آیا آزاد نشدن زندانیان طالبان می تواند مانعی بر سر راه گفتگوهای بین الافغانی به شمار آید. مطابق توافقنامه امریکا و طالبان پنج هزار زندانی طالبان و هزار تن از نیروهای امنیتی که در زندان های طالبان گرفتار هستند، پیش از برگزاری نشست بین الافغانی باید آزاد شوند.
تا کنون بیش از چهار نفر از زندانیان طالبان ازسوی حکومت و هفت صد و پنجاه نفر از زندانیان نیروهای امنیتی از سوی طالبان آزاد شده اند.
دو مشکل در آزادی زندانیان هنوز لاینحل باقی مانده است:
1- گروه طالبان از جمله 750 نفری را که آزاد کرده اند، همه شان مربوط نیروهای امنیتی نیستند. این گروه تعدادی از افراد ملکی را که به بهانه های مختلف به گروگان گرفته بودند، در جمع زندانیان نیروهای امنیتی آزاد کرده اند. طبیعی است که حکومت افغانستان رهایی افراد ملکی را به حساب آزادی هزار زندانی به حساب نخواهد آورد.
2- در لیستی که گروه طالبان داده است، نام کسانی اند که آنها در قاچاق مواد مخدر دست داشته اند. بعضی از آنها از مشهورترین قاچاقچیان مواد مخدر به حساب می آیند. حکومت در موضع گیری جدیدش گفته که قوانین افغانستان اجازه آزادی این زندانیان را نمی دهند. اما طالبان می گویند که مطابق توافقنامه، گفتگوهای بین الافغانی زمانی شروع می شود که تمام پنج هزار زندانی طالبان آزاد شوند.
به هر حال بروز چنین مشکلاتی در مسیر گفتگوهای بین الافغانی یک امر قابل پیش بینی به شمار می رود، اما انتظار از هر دو جانب آن است که به دلیل مشکلات کوچک، مسیر یک روند بزرگ را به انحراف نکشانند و سعی کنند از انعطاف پذیری بیشتری کار گیرند.
طالبان باید درک کنند که آنها با یک نظام حقوقی مواجه می باشند و در این نظام، قوانین لازم الاجرا و تغییر ناپذیر قرار دارند که در برخی مواقع اجازه هیچ نوع انعطاف و دخل و تصرف در آنها داده نمی شود. چنانچه در روند صلح تمام الزامات و قوانین را نادیده بگیریم؛ دیگر چیزی برای صلح و گفتگو باقی نمی ماند.
مردم افغانستان نمی خواهد آزادی، برابری و عدالت نسبی که در پرتو همین قوانین و نظام نصیب آنان گردیده، نادیده گرفته و آنها را به معامله بگذارند. همه مردم افغانستان و بخصوص طالبان باید درک کنند که برخی مسایل از نظر مردم افغانستان قابل معامله نیستند.
نظام سیاسی موجود که بر اساس قوانین، بنیادش بر ارزش های دموکراتیک نهاده شده و قوانینی که حقوق شهروندی تمام ساکنان این سرزمین را به رسمیت می شناسند، از چیزهایی اند که مردم در ازای ریختن خون هزاران انسان این سرزمین به دست آورده اند. اکنون نمی خواهند که به راه و آرمان شهدای شان پشت کرده و راه و مسیر دیگری را در پیش گیرند.
تحمیل خواست هایی که با منافع، ارزش ها و آرمان های مردم در تضاد باشند، برای مردم پذیرفتنی نیستند و مردم افغانستان نمی خواهند که باردگر در دوران های تاریک، سیاه و وحشت بار گذشته باز گردند.
گروه طالبان اگر معتقد به گفتگوهای صلح هستند و باور دارند که این گفتگوها برای تأمین امنیت افغانستان ضروری می باشد، باید همگام با حکومت، اقدامات مؤثر و مفیدی را در راستای صلح روی دست بگیرند. برخوردهای صادقانه در روند صلح می تواند در نشان دادن حسن نیت طرف و تقویت اعتماد متقابل مؤثر واقع شود.
گروگانگیری افراد بی گناه ملکی و آزادی آنها درجمع زندانیان نیروهای امنیتی، سازوکاری درستی برای آغاز گفتگوهای سازنده صلح نخواهد بود. طالبان اگر می خواهند این روند به پیش برود، باید با صداقت به تعهدات شان عمل کنند و از خواست ها و کارکردهایی که به این روند لطمه می زند و یا آن را با تأخیر مواجه می سازد، پرهیز نماید.
طالبان حق دارد در روند صلح خواهان آزادی نیروهای جنگی شان شود، اما نمی تواند به این بهانه از قاچاقچیان بین المللی مواد مخدر و کسانی که در جرایم سازمان یافته دست داشته اند، حمایت کنند. حمایت از این جنایت کاران، حیثیت و اعتبار خود طالبان را در افکار عمومی زیر سؤال برده و رابطه های مشکوک این گروه با باندهای مافیا و شبکه های جرمی را آشکار می سازد.
بنابراین طالبان باید به جای نام این مجرمان، اسامی زندانیان دیگری را در لیست خود بگنجانند.

دیدگاه شما