صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۹ قوس ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

طالبان نمی خواهند گفتگوهای بین الافغانی آغاز شود

-

در حالی که افغانستان به گفتگوهای بین الافغانی نزدیک می شود، طالبان خشونت ها در افغانستان را افزایش داده و با حمله با مراکز نظامی، کارگذاری مین های کنار جادهای، بستن راه ها و گروگانگیری افراد ملکی همه روزه جان تعدادی از نیروهای امنیتی و ملکی را می گیرند.
پس از امضای توافقنامه امریکا و طالبان هر چند انتظار این بود که حکومت و گروه طالبان به کاهش خشونت ها توافق کنند تا زمینه برای گفتگوهای بین الافغانی فراهم گردد؛ اما طالبان با تشدید جنگ و خشونت به این انتظارها پایان داد و حملات خود را بر مناطق تحت کنترل دولت بیشتر کرد.
در چند ماه گذشته که افغانستان علاوه بر مسأله صلح، درگیر جنجال های انتخابات و اختلافات داخلی دیگر بود، زمینه برای مانور سیاسی و جنگی طالبان در افغانستان فراهم گردیده بود. طالبان می خواست با دور زدن دولت افغانستان گفتگوها را با افراد و اشخاص پراکنده سیاسی شروع کنند، تا از یک طرف طالبان در مذاکرات سیاسی خود را در برابر یک دولت مشروع و مورد حمایت مردم احساس نکنند و از طرف دیگر با کمک کشورهای حامی، نظر سیاستمداران را به سوی خواست ها و اهداف سیاسی خود جلب کنند و نتیجه گفتگوها را آن طوری که می خواهند رقم بزنند.
علاوه بر آن طالبان برای ملی جلوه دادن خود، تصمیم گرفته بودند تا شورای کویته را به داخل افغانستان منتقل کنند و به این صورت به عنوان یک قدرت دوم در برابر حکومت افغانستان قد علم می کردند و مشروعیت مردمی و سیاسی شان را نیز توجیه می کردند. از همین رو این گروه در ماه های گذشته تلاش کردند تا یکی از مراکز ولایات جنوبی را تحت تصرف خود در بیاورند و از آن به عنوان مرکز تصمیم گیری و فرماندهی خود بهره ببرند.
اما زمان به نفع طالبان نچرخید و حکومت افغانستان علیرغم همه چالش ها توانست یک اجماع سیاسی را در داخل افغانستان شکل بدهد و به اختلافات سیاسی پایان دهد و برای گفتگوهای صلح، آدرس واحدی را به وجود آورد و جنجال های انتخابات را حل کند. اکنون دولت از مشروعیت ملی و مردمی برخوردار بوده و در برابر طالبان از یک آدرس سخن می گوید و استراتژی واحدی را دنبال می کند.
دیپلماسی افغانستان در سطح منطقه و جهان نیز فعال شده و نشست های مقامات بلندپایه کشور با مقامات کشورهای مختلف، موضع افغانستان را در رابطه با صلح و گفتگوهای بین الافغانی تقویت کرده و طالبان را در موضع انفعالی قرار داده است.
تا دوماه قبل بسیاری کشورها حکومت افغانستان را مانع صلح می دانستند و حکومت را در رابطه با روند صلح تحت فشار قرار می دادند؛ اما اکنون این حکومت است که در راه صلح و زمینه سازی برای گفتگوهای بین الافغانی پیشگام است و از طالبان می خواهد که هرچه زودتر خشونت ها را کاهش داده و مذاکرات بین الافغانی را آغاز کنند.
نشست های هفته گذشته نشان داد که حکومت توانسته خود را از تنگنایی که برخی کشورها برایش به وجود آورده بود، رها سازد و به صورت مستقل استراتژی و برنامه های خود را در ارتباط با صلح، چارچوب صلح و پیش شرط های صلح برای دنیا اعلام کنند.
حمایت کشورهای منطقه و جهان از موضع گیری مثبت افغانستان در قبال صلح و اعلام نا رضایتی آن کشورها از طالبان به دلیل تداوم و تشدید خشونت ها در افغانستان، بیانگر آن است که دیپلماسی افغانستان جواب داده و موضع سیاسی کشورهای منطقه و جهان را با موضع حکومت افغانستان نزدیک ساخته است.
توافقات سیاسی داخلی و رایزنی های مؤثر بین المللی اکنون طالبان را در وضعیت دشوار سیاسی قرار داده است. آنها دیگر تصور انتقال شورای کویته به داخل را از سرشان بیرون کرده و از تصرف یک جغرافیای مهم و استراتژیک نیز نا امید شده اند. اکنون این گروه به ناچار برای این که قدرت و حضور شان را در مناطق مختلف به اثبات برساند، ناچار است که هر روز یک حادثه امنیتی خلق کنند تا نام این گروه در آنتن رسانه ها قرار بگیرد.
وگرنه مین گذاری جاده ها و کشتن اطفال، زنان و افراد بیگناه، گروگانگیری و حملات انتحاری نه برای طالبان وجهه و افتخار می آورد و نه قدرت و شهامت آن گروه را به نمایش می گذارد. این اعمال پیش از آن مربوط یک گروه با ادعاهای کلان دینی، سیاسی و پشتوانه های مردمی باشد، بیشتر به عملکرد باندهای جنایتکار، شبکه های قاچاق و گروه های تروریستی شباهت دارد.
تقلیل اهداف دینی، سیاسی و امنیتی طالبان به تشدید خشونت های بی رویه، بی هدف و بیرحمانه نشانه آشکار از نا امیدی طالبان از آینده سیاسی شان است. طالبان اکنون به پیوستن به پروسه صلح علاقه مندی نشان نمی دهند؛ زیرا می دانند که این پروسه با پروسه های مسکو و دوحه تفاوت اساسی دارد و در این پروسه نمی توانند همه چیز را مطابق میل خود تغییر دهند و مسیر جلسات را به نفع خودشان سمت و سو دهند. از این رو طالبان با خلق مشکلات امنیتی می خواهند مانع بر سر راه گفتگوهای بین الافغانی ایجاد کرده و این پروسه را تا زمان دیگر به تأخیر بیندازند.

دیدگاه شما