صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

سه شنبه ۴ قوس ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

ناتوانی حکومت در مبارزه با فساد

-

متأسفانه فساد در افغانستان به یک امر اجتناب ناپذیر تبدیل شده است. همین وضعیت بود که از میلیاردها دالر کمک های جامعه جهانی بهرهای برای مردم افغانستان نرسید و تمام پول ها دوباره به حساب بانک های خارجی واریز و در کشورهای خارجی به عنوان سرمایه به کار گرفته شدند.
اگر مبالغی که افراد از راه فساد به دست آورده بودند، به افغانستان سرمایه گذاری می شد، باز هم وضعیت بازار، تجارت و اقتصاد افغانستان نسبت به امروز تفاوت می کرد؛ اما متأسفانه که تمام پول های به غارت رفته به خارج انتقال پیدا کرد و یک دالرش هم به درد افغانستان نخورد. به همین دلیل آقای کرزی در زمان ریاست جمهوریش در یک اعتراف تلخ از مفسدان خواست که اگر فساد می کنید، حداقل آن را در دبی و ترکیه و کشورهای دیگر نبرید، همین جا در افغانستان سرمایه گذاری کنید. این سخنان رییس جمهور یک مملکت به عنوان یک طنز تلخ در صفحات مطبوعات بازتاب پیدا کرد و عجز و ناگزیری حکومت را در برابر مفسدان و اختلاس گران نشان می داد.
بیش از یک دهه است که حکومت های افغانستان راهکارهای گوناگونی را برای کاهش فساد در پیش گرفته است؛ اما یکی از این راهکارها نیز مؤثر واقع نشده است و افعی فساد هر روز پول و بودجه مملکت را می بلعد. در بسیاری از موارد رویکرد مبارزه با فساد به تشدید فساد و پیچیده تر شدن آن انجامیده و در واقع فساد را در حلقات خاص انحصاری ساخته است.
بنابراین هیچ نتایج مثبتی برای مردم و کشور به وجود نیاورده و صرف فرصت های فساد از حلقات مختلف به دست یک حلقه کوچک قرار گرفته و برنامه های فساد آلود متمرکز تر؛ اما پیچیده تر و خطرناکتر شده است.
از اواخر سال گذشته به دلیل شیوع ویروس کرونا در کشور، محدودیت های رفت و آمد در کشور اعمال گردید. این محدودیت سبب تعطیلی مراکز تجاری، بسته شدن مرزها، بیکاری مردم و گرانی اجناس در بازار گردید. مردم افغانستان از یک طرف از حقوق روزانه خود محروم شدند و از طرف دیگر اجناس مورد نیاز در بازار تا چند برابر افزایش پیدا کرد. این وضعیت مردم را در وضعیت رقت باری قرار داد.
مردمی که به گفته رییس جمهور 90% آن زیر خط فقر زندگی می کنند و تمام سرمایه ها به دست پنج فیصد مردم تجمع کرده اند، تحمل شرایط بیکاری و گرانی برای شان سخت و دشوار می شود.
از این رو دولت پروسه توزیع کمک به مردم مستمند و نیازمند را روی دست گرفت. این پروسه در دو مرحله توزیع گندم و توزیع نان اجرایی شد؛ اما در هر دو پروسه متأسفانه گزارش های مأیوس کننده و تلخی از فساد میلیونی مقامات، واسطه داران و زورمندان تا هنوز منتشر شده است. حجم بیشتری از فساد در وزارت صحت عامه در مراحل مختلف خرید تجهیزات پزشکی، تدابیر پیشگیرانه و تداوی مریضان کرونایی گزارش می شود.
در شرایطی که مرض کرونا در تمام ولایات جان مردم را به خطر انداخته و در همین پایتخت نود در صد مردم به این مریضی مصاب شده اند و بسیاری از خانواده ها حتا پول خرید دوا و تهیه نان شان را نداشتند، دستبرد زدن به کمکها، بزرگترین جنایت تلقی می شود. این دستبردها و سؤ استفاده ها از سوی هر شخص و ارگانی که صورت گرفته باشد، باید جدا پی گیری شود و عاملان آنها دستگیر شده و به جزای اعمال شان برسند. این افراد مستقیم با جان مردم بازی کرده و حیات و زندگی مردم را به خطر آنداخته اند.
روز شنبه رییس جمهور «برنامه دسترخوان ملی» را افتتاح کرد و این برنامه نیز در دو مرحله اجرایی می شود و هدف آن کمک به مردم آسیب دیده از ویروس کرونا می باشد. این برنامه ها در شرایط فعلی می تواند مرحمی به دردهای مردم فقیر و بیچاره باشد، در صورتی که شفافیت در اجرای آن برنامه ها وجود داشته باشد و کمک ها به مستحقین واقعی برسند؛ چنانچه کمک ها در میانه راه حیف و میل شوند و به مردم آسیب دیده و مستحق نرسند، کمک نکردن و مردم را به حال خودشان رها کردن، بسیار بهتراست. حد اقل مردم امیدوار نمی شوند و از اول می دانند که کسی فریاد آنها را نخواهد شنید و فردی دردی آنها را احساس نخواهد کرد.
از این رو با توجه به تأکید رییس جمهور به شفافیت پروسه توزیع کمک ها ما هم به سهم خود به دولت هشدار می دهیم که اگر توان توزیع شفاف کمک ها و اجرای درست برنامه ها را نداشته باشد، دیگر به عنوان حکومت هیچ توقعی از این مردم نداشته باشند. کشوری که حکومت های آن فاسد، فاقد اخلاق، ضعیف و ناتوان باشند، مردم آن ضعیف تر، بی ارادهتر و ناتوانتر بار خواهند آمد.
امیدوارم این بار تمام نهادهای مسؤل با توجه به مسؤلیت های ملی و قانونی خود از فساد دست بردارند و به روزگار خانواده های نیازمند و فقیر بیندیشند و میکانیزم نظارت و مجازات متخلفین از سوی حکومت به صورت جدی و قاطع تطبیق شود.

دیدگاه شما