صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۳ میزان ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

حمـله بـه زنـدان ننگرهـار؛ پرسش‌هـای بی پـاسخ

-

عملیات پیچیده گروه تروریستی داعش به زندان ننگرهار نشان می دهد که امنیت افغانستان تا چه حد شکننده و آسیب پذیر می باشد. روزهای عید حکومت و طالبان آتش بس سراسری اعلام کرده بودند، اما پیچیده ترین حمله نظامی به زندان ننگرهار به منظور فراری دادن زندانیان در همین روزهای آتش بس انجام می شود و مسؤولیت حمله را گروه داعش به عهده می گیرد.
پیچیدگی اوضاع افغانستان در همین است که گروه های تروریستی با توجه به ارتباطات و تعاملات متقابلی که باهم دارند، به آسانی قابل شناسایی نیستند. این گروه ها در زمان های متفاوت می توانند، یک حمله را انجام دهند و ممکن است مسؤولیت این حمله یک گروه دیگر به عهده بگیرد.
همین مسأله امیدواری های مردم را نسبت به صلح و برقراری امنیت کاهش داده است و چشم انداز صلح را در هاله از ابهام قرار داده است. در روزهای آینده جرگه مشورتی صلح ممکن است راه را برای گفتگو و مذاکره با طالبان باز کند. این که آیا طالبان گفتگوها را پس از آزادی زندانیان طالبان آغاز خواهند کرد یا نه؛ هنوز روشن نیست. تا کنون طالبان آزادی پنج هزار زندانی آن گروه را به عنوان پیش شرط مذاکره مطرح می کردند؛ اما در صورت آزادی همه زندانیان باز هم معلوم نیست که آن گروه به وعده ها و تعهدات خود عمل کنند. اضافه بر آن آغاز گفتگوها به معنای صلح و برقراری امنیت و یا حد اقل آتش بس سراسری در افغانستان نیست و طالبان در هر یکی از این مراحل ممکن است بهانه ها و شرایط سخت و دشواری را مطرح سازند که کل فرایند مذاکره و گفتگو را با خطر مواجه سازند.
چنانچه فرض را بر این بگذاریم که طالبان به گفتگوهای صلح باور دارند و می خواهند در جریان مذاکره به نتیجه برد برد تن دهند؛ باز هم امنیت در افغانستان تضمین شده نخواهد بود. هم اکنون بیش از بیست گروه تروریستی در افغانستان فعالیت دارند. اگر طالبان در جریان گفتگوها آتش بس را بپذیرند؛ سایر گروه های تروریستی می توانند این آتش بس را برهم بزنند و جنگ و کشتار را در شکل و شمایل دیگر آن در افغانستان دوام دهند.
بسیاری از کارشناسان معتقداند که طالبان در حال حاضر گروه یکدست و تابع رهبری این گروه نیستند؛ به لحاظ طیف بندی های اجتماعی و فکری می توان این گروه را به شاخه های مختلف تقسیم بندی کرد. بنابراین اگر رهبران طالبان به روند گفتگوهای صلح بپیوندند و آتش بس سراسری را اعلام کنند، معلوم نیست که فرماندهان نظامی طالبان به آسانی دست از جنگ و اسلحه بردارند. این همه ابهامات و احتمالات، از احساس خوشبینی مردم نسبت به دستاوردهای مثبت صلح می کاهد. 
حمله تروریستی به زندان ننگرهار زوایا و ابعاد دیگری هم دارد که باید موشکافانه مورد تحلیل و تحقیق قرار گیرد. این حمله با این پیچیدگی بدون شک به صورت آنی صورت نگرفته و تنها عوامل حمله دراین مسأله دخیل نبوده است. پشت این گونه حمله ها برنامه های اوپراتیفی و فعالیت های استخباراتی قرار دارد که مؤفقیت عملیات ها را تا حدودی تضمین می کنند. در حمله ننگرهار هم احتمال دارد که استخبارات دشمن در درون نیروهای امنیتی، مسؤولان و کارمندان زندان نفوذ کرده باشد و با گرفتن معلومات اساسی از آنها، طرح و نقشه حمله را کشیده باشند. بنابراین حکومت و دستگاه های امنیتی باید پیش از هر چیز دیگر وجود نیروهای نفوذی در زندان را مورد بررسی قرار دهند.
این حمله بیش از پیش ضعف و ناکارایی نیروهای امنیتی را در تأمین امنیت زندان برملا می سازد. این حمله با انفجار موتر بمب و حمله افراد انتحاری و نفوذ آنها در داخل زندان آغاز شده است. از این تاکتیک بارها در گذشته استفاده شده و نیروهای امنیتی به آن تاکتیک آگاهی دارند. این که چرا نیروهای امنیتی برای این گونه حملات آمادگی لازم را نداشته اند و چرا به ساختمان های مشرف به زندان و یا هر مرکز مهم دولتی دیگر، مجوز ساخت داده می شود و چرا از این گونه ساختمان ها 24 ساعته مراقبت نمی شود، پرسش هایی اند که هنوز در نزد مردم لاینحل باقی مانده است. فرار کردن بیش از هزار زندانی بدون این که حتا یک نفر کشته و زخمی شوند و کشته نشدن پولیس و نگهبانان زندان در مراحل اولیه درگیری، مسایلی نیستند که از انظار عمومی پنهان بمانند.
نگاه عمیق به درون نیروهای امنیتی و مسؤولان زندان و بررسی انگیزههای اصلی حمله کنندگان و شناسایی عواملی که این حمله را حمایت و پشتیبانی می کنند، از اولویت هایی اند که باید حکومت و دستگاه امنیتی کشور به آنها توجه داشته باشند.

دیدگاه شما