صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۳ عقرب ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

اهمیت سفر رییس جمهور به قطر

-

رییس جمهوری در راس یک هیات عالی رتبه دولتی به شمول معاون اول ریاست جمهوری، مشاور شورای امنیت ملی، سرپرست وزارت امور خارجه و جمعی دیگر از مقامات دولتی به کویت و قطر سفر کرده است. اگرچه سفر رییس جمهور به کویت به خاطر اظهار غمشریکی با دولت و مردم کویت پس از مرگ امیر فقید این کشور بوده است ولی سفر رییس جمهور در شرایط فعلی به قطر از اهمیت خاصی برخوردار است.
هم اکنون گفتگوها علی رغم وجود چالش های جدی و رکود در روزهای پسین هم چنان میان هیات مذاکره کننده دولت جمهوری اسلامی افغانستان و گروه طالبان جریان دارد. از سوی دیگر قطر جایی است که برای تداوم مذاکرات اصلا مناسب نیست و فضا در آن کاملا یک طرفه است. زیرا طالبان سال ها است که در این کشور دفتر سیاسی دارد و از سوی این کشور تمویل می گردد و در یک کلام قطر فعلا خانه اصلی طالبان به حساب می آید. از همین رو شایعات و ابهامات در باره گفتگوها و سرنوشت روند صلح کشور و گمانه زنیها در مورد نظام سیاسی آینده ذهنیت عمومی را مغشوش کرده است. بنابراین سفر رییس جمهور در چنین شرایطی از اهمیت خاص برخوردار است.
در حالی که طالبان با گذاشتن شروط نابجا و موضع گیری های خصمانه علیه دولت و مردم افغانستان فضای گفتگوها را به سمت یک وضعیت فرسایشی سوق می دهند و تا کنون از مواضع خود کمترین عقب نشینی نداشته اند، این سفر می تواند روح تازه ای در تیم مذاکره کننده دولت بدمد. تحرکات سیاسی در داخل افغانستان و شایعه پراکنی ها در مورد شکاف های موجود در داخل نظام بزرگ نمایی اختلافات سبب شده است که در میان مردم نوعی سرخوردگی به وجود آید و برخی سیاسیون فرصت طلب را به طمع وا دارد. بسیاری از رهبران سیاسی که خود را در معادلات سیاسی داخلی باخته حساب می کنند، به دریوزگی افتاده اند که چوب های کلان لای چرخ نظام موجود بگذارد و وضعیت را به سمت انارشیسم سوق دهند تا برآیند آشوب شاید یک حکومت عبوری باشد و از این رهگذر شاید چیزی به آنان برسد.
اکنون سفر رییس جمهور به قطر هم می تواند روحیه هیات مذاکره کنند را تازه کند و جان ببخشد و هم بر تبلیغات و گمانه زنی های مایوس کننده خط بطلان بکشد. سفر رییس جمهور به قطر همه این موضوع را به گونه غیر مستقیم بازگو می کند که در افغانستان هنوز نظام حاکم است و افغانستان هم چنان دارای یک سیستم سیاسی و حقوقی است که از مردم افغانستان نمایندگی می کند. مخالفان دولت افغانستان به خصوص گروه طالبان هنوز اصرار می ورزند که دولت را نادیده بگیرند و یا به حاشیه برانند. اما این سفر ثابت می کند که دولت افغانستان به عنوان یک شخصیت حقوقی هم چنان از مردم افغانستان نمایندگی می کند و هیچ شخصیت حقوقی دیگر مشروعیت لازم برای نمایندگی از مردم افغانستان را ندارد.
از سوی دیگر پیام سفر رییس جمهور به قطر برای مردم افغانستان و ذهنیت عمومی این است که آینده صلح به سمتی که برخی خواب می بینند نخواهد رفت و اگر بنا است صلحی بیاید باید در چارچوب قانون اساسی و نظام سیاسی موجود باشد. هر چیزی خارج از این چارچوب که ارزش های جدید و دستاوردهای مردم افغانستان را نادیده بگیرد، جایی در روند صلح ندارد. بنابراین اطمینان بخشی به مردم و نگرانی های ناشی از روند کنونی بخشی از پیامدهای این سفر خواهد بود.
در کنار این موضوعات رهبری دولت باید به گونه ای این سفر را تنظیم کند که محل مذاکرات را از قطر به یک کشور بی طرف دیگر انتقال دهد. اگر محل گفتگوها هم چنان در قطر بماند و در این کشور ادامه یابد ما هم چنان شاهد شایعات و ابهام ها و نگرانی ها خواهیم بود. زیرا طالبان هم اکنون در هیچ جای جهان یک آدرس مشخص و قابل اعتماد ندارد. طبیعی است که اعتماد طالبان به قطر و امکاناتی که از سوی این کشور برای طالبان فراهم می شود، موضع این گروه را در گفتگوها تقویت می کند و جان تازه می بخشد. اما اگر گفتگوها در کشوری باشد که طالبان امکانات خاص و ویژه در اختیار نداشته باشند احتمالا موازنه بر فضای گفتگوها برقرار خواهد شد و اعضای مذاکره کننده دولت جمهوری افغانستان با طیب خاطر و اطمینان بیشتر به میز خواهند رفت. از همین رو رییس جمهور در این سفر زمینه انتقال مکان گفتگوها را فراهم کند و زمینه را برای یک گفتگوی عادلانه و متوازن مساعد سازد.

دیدگاه شما