صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

جمعه ۴ حوت ۱۴۰۲

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

پیام جدید ایالات متحده برای افغانستان

-

هیات بین الوزارتی ایالات متحده به ریاست زلمی خلیلزاد نماینده خاص این کشور در امور صلح افغانستان دیروز با رهبری حکومت دیدار و گفتگو کرده است. در این دیدارها نشانه های آشکاری از اذعان اعضای هیات به شمول آقای خلیلزاد به اشتباه این کشور در رفتارهای گذشته خود نسبت به مسایل افغانستان و به خصوص مناسبات این کشور با طالبان به اثبات رسیده است. هیات ایالات متحده برخلاف گذشته که هر بار اقای خلیلزاد برای رهبری حکومت افغانستان شاخ و شانه می کشید، در این سفر بسیار ملایم و در عین حال بی توجه به روند صلح و گروه طالبان برخورد کرده است. به گفته منابع بیشتر گفتگوهای هیات با رهبری حکومت در باره نحوه حمایت از نیروهای امنیتی افغانستان و توسعه پروژه های انکشافی بوده است و در باره روند صلح چندان چیزی نداشته است. هیات ایالات متحده خواهان گسترش همکاری ها میان دو کشور پس از خروج کامل نیروهای این کشور از افغانستان شده است و بر حمایت همه جانبه در بخش های تمویل، تجهیز و آموزش از نیروهای امنیتی افغانستان تاکید کرده است. به گفته هیات آمریکایی مسایلی چون حفظ دستاوردهای بیست ساله، حقوق زنان، حقوق بشر و حمایت از نظام سیاسی کشور از نگرانی های اساسی این کشور بعد از خروج کامل از افغانستان است. هیات هم چنین تاکید کرده است که سفارت این کشور هم چنان در کابل به فعالیت های خویش ادامه خواهد داد و حضور این کشور در این بخش تقویت خواهد گردید. هیات هم چنین تعهد کرده است که تمام قراردادها و توافقنامه هایی که قبلا میان دو کشور به امضا رسیده است مدار اعتبار خواهد بود و هیچ تغییری در سیاست های این کشور به وجود نخواهد آمد.
تمام موارد فوق نشان از تغییر کامل در سیاست های ایالات متحده دارند. در عین حال اذعان به حمایت جدی از دولت و نهادهای امنیتی افغانستان از سوی نمایندگان ایالات متحده و ترکیب هیاتی که این بار به کابل آمده است نشان می دهد که این کشور کم کم به اشتباهاتی در سال های اخیر نسبت به طالبان مرتکب شده است پی برده است. به خصوص لحن آقای خلیلزاد و نوع نگرانی هایی که مطرح کرده است این تغییر را روشن تر می سازد.
متاسفانه در طول سال های اخیر به خصوص در سه سال اخیر ایالات متحده یکسره طرف طالبان را گرفته بود و این سیاست باعث تقویت و احیای طالبان و در مجموع سبب تقویت تروریسم در افغانستان شد. ایالات متحده که روزگاری با ادعای سرکوب تروریسم و مبارزه با این پدیده شوم جهانی وارد افغانستان شده بود و در طی دو دهه هزینه سنگین نیز در این راه پرداخته بود به یک باره سیاست خود را به نفع طالبان تغییر داد و این تغییر سیاست سبب احیای مجدد طالبان و تقویت کامل این گروه گردید. ایالات متحده از یک سو از حضور نظامی در افغانستان خسته شده بود و این حضور کاملا حالت فرسایشی به خود گرفته بود. از سوی دیگر آقای خلیلزاد یک مشوره اشتباه به ترامپ داده بود که گویا می تواند در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده از قضیه افغانستان به عنوان یک کارت برنده استفاده کند. غافل از این که این بازی ممکن است حتی بر ضرر ترامپ تمام شود که شد و هم چنین این بازی سبب تقویت و احیای مجدد تروریسم می شود.
توافقنامه ای که در دوحه پس از هیجده ماه مذاکره فشرده با رهبران طالبان به امضا رسید به صورت یک جانبه منافع طالبان را تامین کرد ولی دولت افغانستان را به حاشیه برد و حتی بدون این که دولت افغانستان در آن یک طرف باشد مکلف به رهایی بیش از شش هزار زندانی طالب گردید. خارج کردن نام های رهبران طالبان از لیست سیاه ملل متحد، مشروعیت بخشیدن به این گروه تروریستی، رفع همه موانع از سر راه رهبران گروه طالبان در همه جای جهان از بزرگ ترین اشتباهاتی بود که ایالات متحده مرتکب گردید. البته تمام این اشتباهات به یمن ارتباطات گسترده و خونی آقای خلیلزاد با گروه طالبان صورت گرفت. تعجب بر این است که چطور کشوری که با تمام قضایای افغانستان آشنایی دارد و بیش از چهل سال است که با تمام گروه های سیاسی در کشور ما ارتباط دارد دچار چنین اشتباهی شده است. اکنون که به نظر می رسد با تغییر رهبری حکومت در ایالات متحده تغییر در سیاست های این کشور نسبت با طالبان به وجود آمده است امیدواریم که این تغییرات به شناخت ماهیت طالبان بینجامد و عواملی که این کشور را با آن طول و عرض دچار این خطای استراتژیک کرده اند نیز مورد شناسایی قرار گیرند.

دیدگاه شما