صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

جمعه ۴ حوت ۱۴۰۲

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

برشنا، مافیا و طالبان کدام یک مقصر است؟

-

در روزهای اخیر همزمان با تشدید حملات طالبان در نقاط مختلف کشور انهدام پایه های برق وارداتی به کابل نیز سرعت بیشتر گرفته است. شرکت برشنا گفته است که تنها در دو ماه اخیر تعداد 19 پایه برق در بخش هایی از شمالی و شمال کشور منهدم گردیده است که خسارات هنگفتی بر اقتصاد کشور از این طریق وارد گردیده است. بر اساس اعلان برشنا تنها هزینه تعمیر پایه های برق هر پایه صد هزار دالر مصرف دارد که پول هنگفتی است. اما خسارت های ناشی از قطع برق در زندگی مردم و کارخانه های تولیدی غیر قابل شمارش است. هم اکنون که این سرمقاله در حال نگارش است برق روزنامه از جنراتور تامین می گردد و کابل در تاریکی مطلق قرار دارد. برخی از نقاط شهر کابل نزدیک به چهار روز است که برق ندارد. با این وصف بار دیگر همان پرسش همیشگی مطرح می گردد که مقصر کیست؟ مافیا، طالبان یا برشنا؟
این سوال از آن جهت حایز اهمیت است که گمانه های مختلف در مورد علل و عوامل انهدام پایه های برق مطرح شده است. این گمانه ها دو سال است که تنها بر زبان مردم و شبکه های اجتماعی در گردش است. اما هیچوقت مشخص نگردیده است که واقعا قضیه از چه قرار است. مخصوصا که پایه های برق معمولا در مناطقی منهدم می گردد که طالبان حضور آن چنانی ندارد و هیچ گروهی در این مناطق به نام طالب فعالیت ندارد. آخرین پایه ای که دیروز منهدم شده است در منطقه آهنگران سالنگ جنوبی بوده است. در این منطقه تا کنون سابقه حضور طالبان دیده نشده است.
یک احتمال این است که در پشت انهدام پایه های برق مافیای نفت قرار دارد. کسانی که تجارت تیل وارداتی را در انحصار خویش دارند از یک شب خاموشی کابل و ولایت های همجوار میلیون ها افغانی کمایی می کنند. بسیار طبیعی است که وقتی برق نباشد مردم مجبور هستند از جنراتورهای کوچک و بزرگ در خانه ها یا کارخانه های تولیدی استفاده کنند. جنراتورها با سوختی روشن می شوند که توسط تاجران تیل عرضه می شود. این معادله چندان بعید از ذهن هم نیست. در سال های گذشته کسانی در این رابطه دستگیر شدند که به این موضوع به نحوی اعتراف کردند. داستان مماتی سالنگی یاد همه ما است و او هرگز یک طالب ایدئولوژیک و حرفه ای نبود. بلکه عامل مافیای نفت بود.
احتمال دیگر که در گذشته ها بیشتر مطرح می شد جناح بندی های سیاسی در درون حکومت بود. کسانی هستند که هنوز تداوم حیات سیاسی خویش را در بدنامی حکومت و نظام جستجو می کنند. از این رو گفته می شد که کسانی در درون ساختار زمینه انفجار پایه های برق را فراهم می کنند تا از این طریق هرچه بیشتر به سیاه نمایی دست بزنند و رقبای داخلی خود ناکارآمد و بی کفایت جلوه دهند. البته این گمانه در زمان حکومت وحدت ملی بیشتر مطرح بود و از همین رو مماتی سالنگ به برخی آدرس های سیاسی نسبت داده می شد. هنوز این شایبه وجود دارد و برخی رقابت های داخلی در درون نظام چنین گمانه را تقویت می کند.
برخی گمانه ها نیز حاکی از نقش مافیای درونی در داخل شرکت برشنا است که گویا کسانی در داخل شرکت برشنا از قرارداد و بازسازی پایه های برق منفعت کلان می برند. به همین خاطر هرچه پایه بیشتری منهدم گردد منفعت آنان بیشتر می گردد. این گمانه در روزهای خیر در برخی از رسانه ها و در میان کاربران شبکه های اجتماعی بیشتر دامن زده می شود.
با تمام ظن و گمان های فوق یک عامل اصلی وجود دارد که همان گروه های تروریستی و در راس همه طالبان است. طالبان پیشینه طولانی در تخریب زیربناهای اقتصادی و راه های مواصلاتی دارد. طالبان با افتخار در تمام نقاط کشور پایه های برق، جاده های اسفالت، پل و پلچک های شاهراه ها، مکاتب و ساختمان های دولتی و دیگر منابع تاسیساتی را تخریب می کنند و اتفاقا رسانه های نیز می کنند. دیروز در هرات یکی از پایه های برق وارداتی از ایران را در منطقه کهسان این ولایت گروه طالبان تخریب کرده است و رسما مسولیت آن را نیز به عهده گرفته است. در سال های گذشته چندین بار در ولایت بغلان طالبان پایه های برق را منهدم کرده اند و رسما به عهده گرفته اند. به خصوص در زمستان به خاطر تاریک کردن کابل تخریب پایه های برق کار هر روزه طالبان است.
در مجموع ممکن است همه مواردی که یادشد در تخریب و انهدام پایه های برق و در نهایت در فروبردن کابل و ولایت های همجوار در تاریکی همه عوامل فوق نقش داشته باشد. اما نقش گروه طالبان به خاطر مایوس ساختن مردم از نظام و ضربه زدن به اقتصاد و زندگی مردم منحصربفرد است و دیگر عوامل کم و بیش در تکمیل پروژه تاریک سازی طالب و حامیان آن نقش دارند.

دیدگاه شما