صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

جمعه ۴ حوت ۱۴۰۲

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

تدابیر برای مبارزه با کرونا کافی نیست

-

دیروز وزارت صحت عامه طی یک اعلامیه جدید اعلان کرده است که تمام مراکز آموزشی اعم از دانشگاه ها و مکاتب دولتی و خصوصی تا دو هفته دیگر به دلیل شیوع موج سوم کرونا تعطیل خواهند شد. به نظر می رسد که این اعلامیه اکنون جا دارد و باید از سوی همه مردم جدی گرفته شود. زیرا در روزهای اخیر نه تنها آماری که از سوی وزارت صحت نشر می شود بلکه به شکلی عینی و افاقی نیز اگر توجه کنیم، کرونا بیش از هر زمان دیگر شیوع پیدا کرده و به همین خاطر مرگ و میرها در این روزها بیداد می کند. شبکه های اجتماعی و به خصوص فیسبوک تقریبا تبدیل به فاتحه خانه و تسلیت نامه شده و هر بار که آن را می گشاییم با انبوهی از خبرهایی مربوط به مرگ و میر و تسلیت نامه ها مواجه می شویم. این موضوع نشان می دهد که کرونا بیش از هر زمان دیگر در جولان است و مرتب از مردم و به خصوص افراد مسن قربانی می گیرد. اما علی رغم شیوع بی سابقه کرونا به نظر می رسد که تدابیری که از سوی وزارت صحت عامه اعلان شده است ناکافی است.
در هفته های اخیر تنها دانشگاه ها تعطیل شده بود و اکنون مکاتب بر آن افزوده شده است. اما از تعطیلی و تعیین تکلیف برای سایر امکان مزدحم و تجمعات عمومی خبری نیست. اگرچه در این اعلامیه توصیه شده است که اماکن عمومی چون سالون های عروسی، کلپ های ورزشی، حمام های عمومی و دیگر امکان مزدحم تعطیل شود. اما به گونه جدی در باره آن ها و نیز سایر مراکز به خصوص ادارات پر رفت و آمد دولتی تصمیم اتخاذ نشده است. به همین خاطر به نظر می رسد که حتی در تدابیر وزارت صحت هماهنگی و انسجام کافی وجود ندارد. چون مراکز مزدحم و پر رفت و آمد تنها مکاتب و دانشگاه ها نیستند. بلکه بسیاری از مراکز که مردم هر روزه به آن ها مراجعه می کنند هم چنان باز است و هیچ کسی متاسفانه پروتکل های صحی را در این مراکز رعایت هم نمی کنند. کافی است یک بار به بازار و مراکز خرید مراجعه کنیم. تقریبا تمام مراکز خرید و فروش مایحتاج عمومی باز هستند و مردم هم بی محابا در این مراکز در حال رفت و آمد هستند و کمترین توجهی به الزامات شیوع کرونا نمی کنند. مردم در این مراکز به ندرت از ماسک که حدقل کاری است که همه باید انجام دهند استفاده می کنند.
مراکز دولتی و سایر اماکن عمومی هم چنان محل رجوع مردم هستند و بسیار هم مزدحم هستند و در عین حال هیچ یک از پروتکل ها در این مراکز رعایت نمی شود. بنابراین باید اذعان کنیم که تنها تعطیلی دانشگاه ها و مکاتب کفایت نمی کند بلکه همه مراکز عمومی باید تعطیل شوند و قرنطین به گونه کامل وضع گردد. اگر واقعا کرونا جان همه را تهدید می کند دلیلی ندارد که از میان این همه اماکن عمومی تنها مکاتب و دانشگاه ها تعطیل شوند ولی باقی مراکز هم چنان به روی عموم باز باشند.
مساله دیگر که متاسفانه هم چنان در جامعه ما شایع است عدم رعایت بهداشت عمومی در همه سطوح جامعه است. البته بخشی از عوامل به فقر و نحوه معیشت مردم بر می گردد و بخشی نیز به نهادهای فرهنگی و صحی بر می گردد که نتوانسته اند حداقل به لحاظ فرهنگی ذهنیت عمومی را نسبت به ویروس کرونا حساس بسازند. هنوز که بیش از یک سال از شیوع کرونا می گذرد اما وضعیت عمومی و حداقل هایی از رعایت بهداشت عمومی در سطح شهرها به چشم نمی خورد. تقریبا به لحاظ اجتماعی هیچ یک از موارد بهداشتی را که حتی ربطی به کرونا هم ندارد کسی رعایت نمی کند. بخش اصلی پیشگیری از کرونا بستگی تام به بهداشت فردی و عمومی در سطح جامعه دارد. اما هیچ کسی تقریبا به این موضوع حساسیت نشان نمی دهد و هم چنان مطابق سنت های اجتماعی غیر صحی رفتار می کنند.
در مجموع به لحاظ شیوع ویروس کرونا افغانستان فعلا حتی نسبت به موج های اول و دوم در وضعیت بدتری به سر می برد. ولی تدابیر در حد صفر است. نه از ماسک و مایع ضد عفونی خبر است و نه از قرنطین در اماکن و تجمعات عمومی هنوز جلوگیری شده است. متاسفانه باور کاذبی در دو دور گذشته خلق شده بود مبنی بر  این که کرونا مردم افغانستان را کمتر مبتلا می کند که این باور اکنون سبب کثرت قربانی های کرونا شده است.

دیدگاه شما