صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

جمعه ۴ حوت ۱۴۰۲

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

ضرورت فوری تطبیق امنیتی غرب کابل

-

دیروز عصر بار دیگر دو انفجار در غرب کابل صورت گرفت که هدف به طور خاص مردم ملکی و بی دفاع این منطقه بوده است. این انفجارها ظاهرا هیچ هدف نظامی و خاص نداشته است و فقط هدف از آن کشتن افراد بی گناه و شهروندان عادی کشور آن هم به دلیل مذهبی یا قومی بوده است. دو انفجار پی هم در فاصله نزدیک از همدیگر در قلب برچی و در نزدیکی شفاخانه محمد علی جناح رخ داده است که هدف هر دو موترهای مسافربری بوده است. تا کنون تعداد هفت تن از هموطنان بی گناه ما در این دو انفجار جان های خویش را از دست داده اند و دستکم پنج تن دیگر نیز زخمی شده اند. پس از وقوع این دو انفجار بار دیگر طرح امنیتی غرب کابل بر سر زبان ها افتاده و رسانه ها مرتب سراغ آن را می گیرند. اکنون به نظر می رسد که اجرایی شدن این طرح و اتخاذ تدابیر ویژه برای غرب کابل بیش از هر زمان دیگر ضروری و حتمی به نظر می رسد. امری که متاسفانه تا کنون نهادهای امنیتی با غفلت از کنار آن گذشته اند.
پس از حمله خون بار و بی پیشینه بر شاگردان مکتب سیدالشهدا و شهید شدن بیش از صدتن از دانش آموزان دختر در این مکتب رییس جمهور ضمن اعلان یک روز عزای عمومی بدین مناسبت هدایت داد که طرحی توسط معاون دوم رییس جمهور جهت تامین امنیت غرب کابل ارایه گردد. این طرح پس از مشوره با مردم و نهادهای مردمی و افراد با تجربه نظامی و امنیتی و پس از سروی تخنیکی غرب کابل و تحلیل وضعیت این منطقه بسیار زود آماده گردید و به ریاست جمهوری سپرده شد. اما از آن زمان تا کنون که بیش از دو  هفته می گذرد متاسفانه از سرنوشت طرح خبری نیست. ظاهرا یک جلسه تحت ریاست رییس جمهور برگزار گردید که در آن بیشتر بخش های انکشافی طرح مورد توجه قرار گرفت و بنا شده بود که یک جلسه خاص با حضور رهبری نهادهای امنیتی برگزار گردد. اما هنوز خبری از جلسه و یا تصویب طرح در دست نیست چه رسد که تطبیق باید گردد.
پس از حمله بر مکتب سیدالشهدا چندین حمله تروریستی تنها بر اهداف غیر نظامی و بر مردمان ملکی در غرب کابل صورت گرفته است که تا کنون تعداد زیادی از شهروندان بی گناه به شهادت رسیده اند. متاسفانه از آن پس دشمن به طور خاص اماکن عمومی و مزدحم را که در آن ها مردمان ملکی و بی گناه تجمع دارند هدف قرار می دهد. در این مدت بیشتر حملات بر موترهای مسافربری عمومی صورت گرفته است. هر بار دو انفجار پی هم بر دو نقطه مزدحم صورت گرفته است. تمام افرادی که در ا ین مدت به شهادت رسیده اند و یا زخمی شده اند مردمان بی نهایت فقیر و غریب کار غرب کابل بوده اند.
حمله بر مکتب سیدالشهدا و هدف قرار دادن دانش آموزان دختر و پس از آن چندین حمله بر موترهای حامل مسافران شهری نشان دهنده آن است که دشمن این بار کتله خاصی از مردم کابل را هدف قرار می دهد و قشر خاصی از جامعه در معرض تهدید و نابودی قرار دارد. اما متاسفانه این وجه از کشتار در روزهای اخیر به طور معناداری هم از سوی افراد حکومتی و هم از سوی برخی از کتله های اجتماعی دیگر نادیده گرفته شده و یا ناچیز شمرده شده است. آن چه در روزهای اخیر تحت عنوان کمپین نسل کشی هزاره ها و توفان توییتری به راه افتاده بود اکنون بیش از هر زمان دیگر صادق به نظر می رسد و باید روی آن به طور جدی توجه صورت گیرد.
صرف نظر از آن که محتوای طرح امنیتی غرب کابل چه بود اکنون پس از گذشت بیش از یک ماه از حادثه مکتب سیدالشهدا و چندین حادثه مشابه دیگر که همگی علیه مردم بی گناه و ملکی صورت گرفته است، این طرح متاسفانه هم چنان از سوی نهادهای امنیتی مسکوت مانده است. این مسکوت ماندن و نادیده گرفتن و ناچیز شمردن خون مردم غرب کابل از سوی نهادهای امنیتی همان عاملی است که شکاف میان ملت و حکومت را عمق بیشتر بخشیده است. اکنون غرب کابل بیش از هر زمان دیگر زخمی و نیازمند توجه جدی رهبری حکومت و مسولان نهادهای امنیتی است. مماشات در برابر قربانی شدن هر روزه مردم بیش از جایز نیست و به هر دلیلی باشد مردم آن را تعمد و بی ارزش شمردن خون خویش از سوی رهبری حکومت می پندارند.
در همه جلسات متاسفانه مسولان نهادهای امنیتی از تدابیر خاص و اقدامات عملی در غرب کابل سخن می گویند اما واقعیت این است که در عمل چندان کاری صورت نگرفته است. از همین رو ما هر روز شاهد انفجارهای وحشتناک علیه مردم بی دفاع این منطقه از سوی دشمنان تروریست هستیم. امیدواریم که رییس جمهور و معاونین رییس جمهور این بار به صورت خاص و ویژه برای تامین امنیت این منطقه و حفاظت از مردمان ساکن در آن فکر جدی بکنند. زمان برای تطبیق طرح امنیتی غرب کابل فرارسیده است و هیچ بهانه ای پذیرفته نیست.

دیدگاه شما