صاحب امتیاز: داکتر حسین یاسا

مدیر مسوول: محمد رضا هویدا

شنبه ۲۹ سنبله ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

چگونگی مبارزه با پدیده اعتیاد

پنج شنبه 8 سرطان 1391 -

آمار رو به رشد اعتیاد در کشور، با آنکه از دقت و جامعیت لازم برخوردار نیست، نگران کننده است. اعتياد به مواد مخدر يكي از جدي ترين آسيب هاي اجتماعي است كه افغانستان از آن ناحيه به شدت رنج ...ادامه مطلب ←

کودکان افغانستان و دنیای ناامیدی

دو شنبه 22 جوزا 1391 -

کودکان افغانستان ازهرلحاظی باکودکان دنیا مخصوصا کودکان کشورهای توسعه یافته تفاوت دارند؛ کودک افغانی درآوان تولد خود با محرومیت هایی روبرو است که اطفال جهان کمترآنرا می بینند. برخی ...ادامه مطلب ←

فقر، بی سوادی و ناامنی

یک شنبه 21 جوزا 1391 -

واقعیت این است که با وجود فرصت های زیادی که در طول سالهای گذشته وجود داشته، استفاده درست و مناسب برای حل مشکلات نشده است. به همین خاطر افغانستان در یک دور و تسلسل باطل گرفتار شده ...ادامه مطلب ←

کودکان افغانستان و دنیای ناامیدی

دوشنبه 21 سنبله 1390 -

کودکان افغانستان ازهرلحاظی باکودکان دنیا مخصوصا کودکان کشورهای توسعه یافته تفاوت دارند؛ کودک افغانی درآوان تولد خود با محرومیت هایی روبرو است که اطفال جهان کمترآنرا می بینند. برخی ...ادامه مطلب ←

صفحه نخست صفحه قبلی