صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۲۸ جدی ۱۳۹۶

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

آواز خوانان محلی کشور: موسيقى محلى در حال نابودى است

آواز خوانان محلی کشور:  موسيقى محلى در حال نابودى  است

با آنکه برخى از آواز خوانان، وضعيت موسيقى محلى را درحال سقوط مي‌دانند، اما وزارت اطلاعات و فرهنگ مي‌گويد که آنان در حال بررسى و احياى اين موسيقى هستند. اين هنرمندان و آواز خوانان به اين باوراند که با وجودى که موسيقى محلى در کشور سابقه چند قرنه دارد، اما در عرصه بالندگى و رشد آن هيچ کار عملى صورت نگرفته است.

موسـيقى محلى افغانسـتان، موسـيقى اصيل، جـذاب و متـنوعى است كه درهـر منطقـۀ کشور، رنگ و بوى خاص دارد و با سـازهاى ويژه نواخته مى‌شود.

آلات موسيقى محلى که ساختۀ دست خود افغان‌ها است، شامل دنبوره، تنبور، غيچک، طبله، آرمونيه، دهل دو سره و ... بوده، اما به گفتۀ آواز خوانان، حالا جاى آن را در اکثر ساحات، سامان آلات برقى مانند جاز و کاسيو (مرکب از چند نوع موسيقى عصرى) گرفته است. آنان مي‌گويند که اين وظيفۀ دولت است که در احيا و غنامندى موسيقى محلى که بيانگر فرهنگ افغان‌ها است، اقدامات جدى را اتخاذ نمايد.

صفدر توکلى يکى از آواز خوانان سابقه دار گفت: «موسيقى محلى در حال نابودى و در حال دفن شدن است.»

وى که در بخش موسيقى هزارگى، شهرت خاص دارد، مي‌گويد که موسيقى محلى برگرفته از رسم و رواج هاى مردم و اقوام مختلف است، حال آنکه دولت در عرصه موسيقى هيچ توجه ندارد و به همين بى‌توجهى هنرمندان موسيقى محلى از کار خود دلسرد شده‌اند.

حيات الله گرديزى آواز خوان ديگر، نيز وضعيت موسيقى محلى را ناگوار مي‌داند و مي‌گويد که سه دهه جنگ، چنانچه در تمام عرصه‌ها تأثير داشته است در قسمت موسيقى محلى هم تأثير منفى گذاشته است. او که رييس انجمن موسيقى افغانستان نيز است، علاوه مي‌کند که نه تنها دولت تا کنون به موسيقى محلى توجه نداشته، بلکه هنرمندان آن از وضعيت خوبى برخور دار نيستند.

گرديزى افزود: «هنرمندانى هستند که به نان شب و روز خود محتاج هستند و حتى تعدادى هم توان دوا و درمان خود را ندارند.» به ادعاى اين آواز خوان، در اين انجمن حدود ٣٢٠٠ آواز خوان به سطح کشور راجستر هستند و همکارى دارند. وى مي‌گويد که براى بيرون رفت از وضعيت ناگوار موسيقى محلى، لازم است که يک کميسيون از طرف وزارت اطلاعات و فرهنگ ايجاد شود تا بر کار هنرمندان و آواز خوانان نظارت داشته و به خاطر مشکلات آنها گام‌هاى عملى برداشته شود.

وحيد قاسمى يکى ديگر از آواز خوان‌هاى کشور نيز به اين باور است که موسيقى محلى اصيل در حال از بين رفتن است. وى گفت: «در شهرها آلات عجيب و غريب در ترکيب موسيقى محلى مخلوط شده است، موسيقى محلى را در هيچ ولايت پيدا کرده نميتوانيد، به جز از روستا هاى دور دست.» اين آواز خوان مشهور مى‌افزايد که بيشتر هنرمندان در خارج از کشور آهنگ هاى‌شان را ثبت مي‌کنند که هيچگونه دوق افغانى در آن ديده نمي‌شود و لذت هم ندارد.

قاسمى علاوه مي‌کند: «اگر ما مي‌خواهيم هويت موسيقى محلى خود را حفظ کنيم بايد آثار و آلات موسيقى اصيل هر ولايت را ثبت و نگهدارى کنيم و هرازگاهى هم اگر هنرمندى مي‌خواهد موسيقى کدام ولايت را بسرايد، بايد از آلات موسيقى اصيل آن استفاده نمايد. او خاطر نشان کرد که براى حفظ و زنده نگهداشتن موسيقى محلى بايد تمامى هنرمندان تلاش کنند و تلويزيون‌ها با برنامه‌هاى معرفى آثار و موسيقى ولايات مختلف مي‌توانند در اين عرصه تأثير مستقيم داشته باشد.

اين انتقادها درحالى انعکاس مى‌يابد که وزارت اطلاعات و فرهنگ امروز براى نخستين بار سيمينار و جشنواره موسيقى محلى را در باغ بابر براى دو روز راه اندازى نموده است. آواز خوان هاى ياد شده، مي‌گويند که آنها نظريات خود را در اين سيمينار و جشنواره براى توجه به احياى موسيقى محلى ابراز مي‌دارند.

داکتر عبدالواحد نظرى مسؤول برگزارى اين جشنواره گفت که وزارت اطلاعات و فرهنگ براى بررسى و ضعيت موسيقى محلى اين جشنواره وسيمينار را برگزار کرده است. وى افزود که در اين برنامه، هنرمندان، محققين و صاحب نظران عرصه موسيقى گرد هم آمده اند تا مشکلات را باز گو و سپس براى آن راه حل بيايند.

نظرى علاوه کرد که در اين سيمينار ١٩ مقاله در مورد مشکلات موسيقى محلى از ولايات مختلف به خوانش گرفته خواهد شد. وى اضافه کرد که در پايان يک کميسيون ايجاد خواهد شد تا براى احيا و رشد موسيقى محلى راه‌هاى حل پيدا و در زمينه گام‌هاى عملى برداشته شود. اما شمارى از آواز خوانان و هنرمندان مي‌گويند که اگر سيمينار و يا جشنواره‌ها جنبه شعارى داشته باشند هيچ ثأتيرى بر بهتر شدن موسيقى محلى نخواهد گذاشت.