صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۲۶ جوزا ۱۴۰۳

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

سه اثر از افغانستان در فهرست میراث‌های فرهنگی یونسکو ثبت می‌شود

سه اثر از افغانستان در فهرست  میراث‌های فرهنگی یونسکو ثبت می‌شود

افغانستان ما: وزارت اطلاعات و فرهنگ کشور از ثبت سه اثر در فهرست میراثهای ناملموس فرهنگی جهان در سال 2022 خبر داده است.
در خبرنامهای که از سوی این وزارت منتشر شده آمده است که در پی سعی و تلاش وزارت اطلاعات و فرهنگ جمهوری اسلامی افغانستان درخواست افغانستان را برای ثبت سه اثر در فهرست میراثهای ناملموس فرهنگی جهان، پذیرفته است.
این وزارتخانه گفته که قرار است در سال ۲۰۲۲ سبک بهزادِ هنر مینیاتوری به نام افغانستان به گونه مستقل، صنعت تولید ابریشم به گونه مشترک میان افغانستان، آذربایجان، ایران، ترکیه، ترکمنستان و ازبکستان و شب یلدا یا چله به گونه مشترک میان افغانستان و ایران در فهرست یونسکو ثبت شوند.
وزارت اطلاعات و فرهنگ کشور این اقدام یونسکو را دست آورد بزرگ توصیف کرده و ثبت این اثرها را به نام افغانستان به مردم کشور تبریک گفته است.
قبل از این بر سر ثبت میراثهای فرهنگی در فهرست میراث جهانی اختلافاتی میان کشورهای منطقه از جمله افغانستان و ایران وجود داشت.
در آخرین بار، حدود هفت ماه پیش ثبت هنر مینیاتور به عنوان میراث ناملموس کشورهای ایران، ترکیه، آذربایجان و ازبیکستان بدون ذکر نام افغانستان، باعث شد که حکومت افغانستان در سازمان فرهنگی آموزشی یونسکو رسما شکایت درج کند.