صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۲ جوزا ۱۴۰۳

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

استاد ایوب از خوانندگان معروف کشور درگذشت

استاد ایوب از خوانندگان معروف کشور درگذشت

افغانستان ما: وزارت اطلاعات و فرهنگ کشور از درگذشت استاد ایوب یکی از آوازخوانهای معروف زبان پشتو خبر داده است.
در خبرنامهای که از سوی این وزارت منتشر شده آمده است که استاد ایوب از مدت زیادی به این سو بیمار بوده و وزارت اطلاعات و فرهنگ هم به صورت دوامدار جویایی احوال این هنرمند بوده و تا حد ممکن به وی کمک می کرده است.
وزارت اطلاعات و فرهنگ گفته است که استاد ایوب بخشی زیادی از زندگیاش را از طریق هنر در خدمت به مردمش وقف کرده و با آواز شیرین، دل نشین و گیرایش آهنگهای حاوی پیامهای مملو از عشق، عاطفه و دوستی می سراییده و از این طریق بر دلهای مردم نشاط میآفریده است.
این وزارت مرگ این آواز خوان را در عرصه موسیقی یک خسارت جبران ناپذیز توصیف کرده و همچنین گفته است که به ریاست اطلاعات و فرهنگ ننگرهار هدایت داده شده است تا مراسم تکفین و تدفین مرحوم استاد ایوب را به گونۀ مناسب بر جا آورد و دراین زمینه همکاری فعال کند.
استاد ایوب از سبک ویژهای در زمینه موسیقی برخوردار بود. «ای عشقه نامراده تا څه په غمو سر کړم» و «لیونۍ مینې کړم آشنا له بیابانه سره» از آهنگ های مشهور این هنرمند است که بسیار مورد توجه علاقمندانش قرار گرفته است.
گفتنی است که هنرمندانی بسیاری آهنگهای او را دوباره بازخوانی کرده اند.