صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۳۰ سرطان ۱۴۰۳

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

عبدالله عاطفی شاعر و تاریخ‌نویس کشور توسط طالبان کشته شد

عبدالله عاطفی شاعر و تاریخ‌نویس کشور توسط طالبان کشته شد

      افغانستان ما: مقامهای محلی در ارزگان تایید کرده اند که عبدالله عاطفی، شاعر و تاریخ نویس کشور در ولسوالی چوره ولایت ارزگان توسط طالبان به قتل رسیده است.
محمدعمر شیرزاد، والی ارزگان به رسانهها گفته است که این تاریخنویس چهارشنبهشب، سیزدهم اسد، در ولسوالی «چوره» ولایت ارزگان از خانهاش توسط طالبان بیرون کشیده شده و سپس به قتل رسیده است.
به گفتهی آقای شیرزاد، جنگجویان این گروه ابتدا این شاعر و تاریخنویس را از خانهاش بیرون و سپس با «شکنجه» به قتل رساندهاند.
والی ارزگان همچنین افزوده است که شاعران، نویسندگان و برخی از افراد تاثیرگذار در این ولایت، با تهدید گروه طالبان روبهرواند.
در اعلامیهای که از سوی وزارت اطلاعات و فرهنگ به همین مناسبت منتشر شده آمده است: «وزارت اطلاعات و فرهنگ این گونه برخورد زشت و غیر انسانی طالبان در برابر این شخصیت علمی و خدمتگار تاریخ و ادب کشور را تقبیح می کند و آن را نمونهای از وحشت این گروه می داند و شهادت وی را در عرصه علمی و فرهنگی، برای کشور یک ضایعه می داند.»
این در حالی است که طالبان دست داشتن در قتل عبدالله عاطفی را رد کردهاند. ذبیحالله مجاهد، سخنگوی طالبان در توییتی گفته است که او یک نویسنده و شاعر بیطرف بود و قضیه قتل این شاعر انگیزه شخصی دارد. مجاهد همچنین نوشته است: «به طورخفک کشته شده، تحقیقات ما جریان دارد، تلاش داریم قاتلین را پیدا و مجازات نماییم.»
به نقل از وزارت اطلاعات و فرهنگ عبدالله عاطفی اثرهای مهم و قابل توجهی در عرصه تاریخ، شعر و ادبیات نوشته است و از جمله این اثرهایش، کتاب شرق السلطان لرغونی پشتانه عبریان و مجموعه شعری یون از اثرهای چاپ شده وی است.
این نویسنده و تاریخ نگار نهاد چاپی رسانهای به نام عبرت را نیز بنا نهاده بوده است.