صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۲۶ جوزا ۱۴۰۳

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

اتحادیه صلصال چهارمین جشنواره‌ی شعر صلصال را برگزار می‌کند

اتحادیه صلصال چهارمین جشنواره‌ی شعر صلصال را برگزار می‌کند

     افغانستان ما: اتحادیه صلصال چهارمین جشنواره شعر صلصال را با حضور شاعران فارسی زبان در سویدن برگزار میکند.
اتحادیه صلصال در اعلامیهی نوشته است که جشنواره صلصال با حضور مهمانان جشنواره و علاقمندان فرهنگ و ادبیات فارسی به تاریخ ۱۱ سمپتامبر ۲۰۲۱ در سالن آمفی تئاتر دانشگاه اوپسالا برگزار خواهد شد.
در اعلامیه اتحادیه صلصال آمده است: «ادبیات هر ملتی آینهی آمال و آرزوها، رنجها، شادیها و غمهای آن ملت است. در روزهایی که حوادث و اتفاقات کشور فضایی نگرانکننده ایجاد کرده است، اتحادیهی صلصال افتخار دارد که در «چهارمین جشنوارهی شعر صلصال» میزبان جمعی از ادیبان و فرهیختگان افغانستان و زبان فارسی از کشورهای مختلف اروپایی باشد.»
این جشنواره هر سال مهمانانی ویژه از شاعران همزبان ایرانی و شاعران سویدنی نیز دارد. به عنوان نمونه در جشنواره سوم ایرج علینژاد شاعر ایرانی مقیم گوتنبرگ سویدن و لینا اوسترمن و مگنوس دالهروس دو شاعر سویدنی مهمان ویژه جشنواره صلصال بودند.
مدیران اتحادیه صلصال در سالهای گذشته هدف از برگزاری این جشنواره را تلاش برای حفظ پیوندهای مهاجرین مقیم اروپا با ریشههای فرهنگی خوانده و گفته بودند که با این کارشان تلاش دارند تا صدای مردم افغانستان را از طریق ادبیانشان به دیگر مردم جهان انتقال دهند.
جشنواره صلصال با عنوان توضیحی «شعر معاصر افغانستان در اروپا» دارد وارد چهارمین سال خود می شود. این جشنواره به صورت سالانه از سوی اتحادیه صلصال که یکی از تشکلهای فعال مهاجرین افغانستانی مقیم اروپا است در شهر اوپسالای سویدن برگزار میشود.