صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۲۶ جوزا ۱۴۰۳

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

مجموعه نامه‌های «دویدن» به زودی منتشر می‌شود

مجموعه نامه‌های «دویدن» به زودی منتشر می‌شود

افغانستان ما: مجموعه نامه‌‌های «دویدن» (نامههای به ملیله) نوشته اشرف فروغ به زودی توسط انتشارات نشر واژه در کابل منتشر میشود.
اشرف فروغ نویسنده این نامهها در صحبت با روزنامه افغانستان ما گفت که این مجموعه تا دو هفته دیگر زیر ماشین چاپ رفته و به دست علاقمندان قرار خواهد گرفت.
آقای فروغ یادآوری کرد که در این مجموعه هجده نامه کوتاه و بلند جا داده شده است.
او در پاسخ به این که نامهها برای شخصیت حقیقی نوشته شده است یا خیر گفت که این کتاب «قصهی یک عشق واقعی» است و همهای نامهها به یک شخصیت و یک مخاطب خاص نوشته شده است.
اشرف فروغ همچنین اذعان داشت که پس از جمعآوری و طبقه بندی نامهها در کتاب، مجموعه به ملیله که یک نام مستعار است تقدیم شده است.
این کتاب را رامین مظهر ویراستاری و طرح جلدش را هم پرویز بیانی کار کرده است.
گفتنی است که از این نویسنده تا اکنون رمان «سگها میجنگند» منتشر شده و قرار است پس از نشر مجموعه نامه‌‌های «دویدن»، به زودی مجموعه داستان «خر عیسی» نیز توسط انتشارات مقصودی در کابل منتشر شود.
در پشت جلد کتاب «دویدن» این یادداشت آمده است: «وقتی من چشم به جهان گشودم، همه در حال دویدن بودند. پدر برای پیدا کردن نان و تأمین رفاه خانواده میدوید. کارگران میدویدند. سربازان در جنگ میدویدند. یک روز انفجار یک راکت باعث شد که دیگر هرگز دویده نتوانم، اما دیگران همه کماکان در حال دویدن بودند. کراچیران میوهفروش، ترافیک، دانشآموزانی که تازه از مکتب فارغ شدهاند، کفاش کنار سرک، دوچرخهها، خودروها، دختر و پسرهای نوجوان عاشق، چیتاها، مورچهها، پلنگها، ماهیها، پرندگان همه در جستجوی چیزی میدوند. نمیدانستم چه چیزی باعث شده که هستی برای یافتنش اینهمه تلاش کند، اینقدر بتپد، اینگونه بدود. شاید به همین دلیل بود روزی که در مصلای بزرگ دشت برچی آن انفجار وحشتناک رخ داد، همه دویدند؛ مگر یک نفر: مردی که روی ویلچیرش نشسته بود. بعد تو را دیدم و من هم شروع کردم به دویدن. تو را دیدم و دوباره دویدم.»