صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۲۷ جدی ۱۳۹۶

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

پزشک مایکل جکسون در مرگ او مقصر شناخته شد

پزشک مایکل جکسون در مرگ او مقصر شناخته شد

کنراد موری، پزشک شخصی مایکل جکسون در رابطه با اتهام قتل غیرعمد این ستاره موسیقی پاپ مجرم شناخته شده است. هیات منصفه یک دادگاه در کالیفرنیا پس از دو روز مشورت در پشت درهای بسته دکتر موری را در رابطه با مرگ مایکل جکسون مجرم شناخت. مایکل جسکون در بیست و پنجم جون ۲۰۰۹ به علت مصرف بیش از اندازه داروی بیهوشی پروپوفل درگذشت. حکم دادگاه قرار است ۲۹ نوامبر صادر شود. دکتر موری می‌تواند به حداکثر مجازات ۴ سال حبس و لغو پروانه طبابت محکوم شود.

در پی اعلام نظر هیات منصفه که از ۷ مرد و ۵ زن تشکیل شده بود، اعضای خانواده مایکل جکسون که در دادگاه حاضر بود، شروع به گریه کرد. آقای موری که در دادگاه نشسته بود در طول قرائت نظر هیات منصفه آرام در جای خود نشسته بود. در خیابان‌های اطراف دادگاه نیز مردمی که منتظر شنیدن نتیجه محاکمه بودند، شروع به شادی کردند و شعار می دادند: «مجرم، مجرم!»

محاکمه آقای موری ۶ هفته به طول کشید و به طور گسترده در رسانه های آمریکا پوشش داده شد. وکلای مدافع او ادعا کردند که مایکل جکسون در زمانی که دکتر موری در اتاق حضور نداشته، خودش داروی کشنده را تزریق کرده است. اما بر اساس کیفرخواست سارنوال، آقای موری با بی توجهی و اهمال منجر به مرگ مایکل جکسون شد.

در طول برگزاری محاکمه ۴۹ نفر شهادت دادند و بیشتر از ۳۰۰ سند به دادگاه ارایه شد. به حکم قاضی، دکتر موری تا زمان صدور حکم در زندان باقی خواهد ماند و نمی‌تواند با تودیع وثیقه آزاد شود.