صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۲ دلو ۱۳۹۶

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

نمايشگاه كتاب در بلخ راه اندازي شد

نمايشگاه كتاب در بلخ راه اندازي شد

در پيوند به هفتۀكتاب و كتابخواني، يك نمايشگاه كتاب روزیک‌شنبه در شهر مزار شريف از سوي رياست اطلاعات و فرهنگ ولايت بلخ راه اندازي شد. رئيس اطلاعات و فرهنگ ولايت بلخ، صالح محمد خليق به آژانس خبري روز گفت اين نمايشگاه با همكاري ناشران و فروشنده گان كتاب در بلخ راه اندازي شده است.

او با انتقاد از وزارت اطلاعات و فرهنگ، مي گويد اين وزارت در راستاي راه اندازي اين نمايشگاه آنان را همكاري نكرده است. وي، مي گويد دليل اينكه وزارت اطلاعات و فرهنگ در راه اندازي نمايشگاه، آنان را ياري نرسانده، اينست كه اين وزارت بودجۀ كافي براي برگزاري چنين كارهاي فرهنگي را ندارند. اين نمايشگاه براي يك هفته به روي بازديدكننده گان باز مي باشد.

نمايشگاهي كه در آن ده ها جلد كتاب در موضوعات مختلف اجتماعي، اقتصادي، حقوقي، اخلاقي، سياسي، ادبي و هنري به نمايش گذاشته شده است. رئيس اطلاعات و فرهنگ ولايت بلخ از افزايش فرهنگ كتابخواني در اين ولايت سخن مي زند و مي افزايد كه نسبت به گذشته فرهنگ كتابخواني به ويژه در ميان جوانان بيشتر شده است. به گفتۀ صالح محمد خليق، در حال حاضر بيش از شصت كتابخانه در بلخ فعاليت دارند كه بيشتر مراجعين اين كتابخانه ها را جوانان تشكيل مي دهند. (روزنیوز)