صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

سه شنبه ۳ دلو ۱۳۹۶

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

نگرانی از وضعیت زبان در افغانستان در محفل گرامی داشت از یک نویسنده

نگرانی از وضعیت زبان در افغانستان در محفل گرامی داشت از یک نویسنده

گروه فرهنگی خط اول با همکاری خبرگزاری بخدی و دانشگاه کاتب روز پنجشنبه محفلی را در کابل برای نیکو داشت از کارنامه های محمود جعفری برگزار کرد. محمود جعفری از شاعران و نویسندگان مطرح امروز افغانستان است که در زمینه فرهنگ، ادب و رسانه فعالیت دارد. آقای جعفری به عنوان نخستین شاعر در افغانستان مطرح است که به آموزش شعر و داستان پرداخته است.

در این محفل شماری از استادان، فرهنگیان و دانشجویان به نقد آثار ادبی محمود جعفری و خوانش شعر پرداختند.

دکتر حفیظ الله شریعتی نویسنده و منتقد ادبی، آثار محمود جعفری را ماندگار و رسا خواند و در عین حال گفت که ممکن آثار او به حافظه تاریخ سپرده نشود.

آقای شریعتی آثار جعفری را برخاسته از دو رویکرد اجتماعی و اعتراضی او معرفی کرد که به گفته شریعتی، شاعر در رویکرد اجتماعی بیشتر به آنچه در چهار سوی خودش اتفاق افتیده، پرداخته است.

شریعتی با اشاره به کارنامه های محمود جعفری گفت: کارهای شایان محمود جعفری بیشتر بر حوزه عواطف بوده و ایماج های که او آفریده و تصویر سازی و شکل پردازی که نیاز امروز شعرما است؛ با چاشنه عاطفه و احساس عمیق محجون شده و پرورده ذهن او است.

حفیظ الله شریعتی می گوید که جعفری در تمامی آثار که آفریده شاعر ساده گرا بوده و ساده سرایی از ویژگی های محمود جعفری است. حفیظ الله شریعتی, زبان محمود جعفری را زبان طبیعی خواند و گفت که زبان او، با زمان و روزگار امروز هم خوانی دارد.
از سوی دیگر، دین محمد جاوید با تقدیر از فعالیت های محمود جعفری می گوید که آموزشی کردن شعر و داستان در افغانستان از کارکردهای مهم جعفری است.

محمد اسلم جوادی، استاد در پوهنتون کاتب، به سه عنصر ادبیات ( زبان، ذهن و خیال) اشاره کرد و گفت که در حال حاضر ادبیات در افغانستان در بدترین وضعیت قرار دارد.

آقای جوادی گفت: اصیل ترین بحران در جامعه ما زبان است و با توجه به اینکه زبان جز از وجود ما نه، بلکه کلیت وجود ماست، پس این نگرانی وجود دارد که این بحران ممکن است در سراسر وجود ما سرایت کند.

جوادی از غلطی های نوشتاری و گفتاری در رسانه های افغانستان یاد کرد و گفت که این اشتباهات ساختار های زبانی را از بین برده است.

او با اشاره به اینکه کمتر آثاری وجود دارد که مشکلات املایی و انشایی نداشته باشد گفت: آشفتگی زبان به ذهن رخنه کرده و ذهن ما را از بروز خلاقیت عقیم کرده و این باعث شده است که ارتباط میان مردم دچار مشکل شود.

در همین حال محمود جعفری می گوید که زبان، حالت ابزاری به خود گرفت است و تا زمانی که زبان در جامعه جایگاه خود را نباید دیگر بحران ها حل نخواهد شد.(بخدی)