صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۲۷ جدی ۱۳۹۶

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

نخستین نمایشگاه سراسرى نقاشی و خطاطی درکابل گشايش يافت

نخستین نمایشگاه سراسرى نقاشی و خطاطی درکابل گشايش يافت

برای نخستین بار هنرمندان از سراسرکشور آثار نقاشی و خوشنویسی شانرا در کابل به نمایش گذاشته، میگویند که کمبود امکانات و سهولت های کاری، مانع رشد فعالیت های هنری شان شده است. اما وزارت اطلاعات و فرهنگ میگوید که با این ابتکار، موفق به جمع آوری صدها اثر هنری از نقاط مختلف به ویژه ولایات دوردست و تشویق هنرمندان گرديده است.

در اين نمایشگاه سراسری که دیروز (٢٨جوزا) در باغ بابر کابل گشايش يافته، حدود پنجصد اثر نقاشی و خطاطی از کارهای هنرمندان ولایات مختلف به نمایش گذاشته شده است.
بیشتر آثارهنری نمایشگاه را تابلوهای نقاشی شده تشکیل میدهند که هنرمندان، هریک از دیدگاه خود پیام هايی را در تصاویرشان انعکاس داده اند.

نقاشان در تصاویر شان، طبیعت را به گونه های مختلف به نمایش گذاشته اند و درضمن بناها و محلات تاریخی کشور، خشونت علیه زنان و کودکان، وحدت ملی و ده ها اثر دیگری که نمایانگر ذوق هنری هنرمندان است، نيز به چشم ميخورد.

سمیرا علوی یک‌تن از نقاشان ولایت کندهار گفت: که او از طریق نمایش آثارنقاشی و خطاطی اش، میخواهد به جهانیان نشان بدهد که مردم زادگاهش، تنها با صدای تفنگ آشنا نیستند، بلکه برای حفظ فرهنگ و رشد فعالیت های هنری شان نیز تلاش مى ورزند.

سميراى ٢٠ ساله که به نمایند گی از زنان ولایتش دراین نمایشگاه شرکت کرده و اکنون در کنار فعالیت های هنری، محصل سال اول پوهنځی ژورنالیزم نیز است، به آژانس خبری پژواک گفت: که با حمایت خانواده اش، توانسته هدفی را دنبال کند که درد و رنج مردمش را از طریق تصاویرش انعکاس بدهد.

اين نقاش گفت: «هرچند شرایط چندان مساعد نیست؛ اما پشت موفقیت من دست فامیلم است، چهار اثر خود را به نمایش گذاشتیم؛ یکی آن میناتوری و متباقی سبک ریالیزم و پنسلی است.» اين دختر افزود که یک اثرش بیانگر معصومیت کودکان افغان و دیگرش ترحم به حیوانات است. درهمین حال، شماری ازهنرمندان ولایات دوردست شرکت کننده در نمايشگاه، از نبود انجمن های فرهنگی و کمبود امکانات کاری شکايت دارند.

قدرت الله «قدرت» باشندۀ ولایت زابل گفت: که از دوسال بدینسو، به هنرخوشنویسی رو آورده و سه اثرهنری اش را به نمایش گذاشته است. وی افزود: «بدبختانه در ولایت ما هنرمند تشویق نمیشه و به نظرحقارت دیده میشه؛ ما هرکاری را که انجام بتیم، بازهم امکانات مناسب در مقایسۀ کابل و برخی ولایات ديگر نداریم.» نورانى افزود که این بار وزارت اطلاعات و فرهنگ، درنظردارد تا هنرمندان آثار شانرا با قیمت گذاری نیز به فروش برسانند.

اين نمایشگاه که امروز ده ها تن به شمول اتباع خارجی از آن ديدن کردند، براى سه روز به روی علاقمندان بازاست. شماری از بازدید کنندگان، ایجاد نمایشگاه ها را برای توسعۀ فعالیت های هنری هنرمندان موثر می‌خوانند.

شیلا وزیری استاد دیپارتمنت نقاشی هنرهای زیباى پوهنتون کابل، به پژواک گفت: هرقدمی که درعرصۀ هنر و فرهنگ برداشته میشود، باید از آن حمایت شود. وی افزود که اکثریت هنرمندان، امکانات کافی در اختیار ندارند؛ ازاینرو کمبوداتی در کارهای شان به چشم می‌خورد.

اين درحالى است که قبل از اين، شمارى از هنرمندان، وضعيت هنرنقاشى و خطاطى را نگران کننده خوانده گفته بودند که دولت، اين دو هنر را به باد فراموشى سپرده است.

به گفتۀ آنان؛ اين دوهنر با قدامت، بيانگر فرهنگ و کلتور کشور است؛ اما حالا صرف در بين هنرمندان باقى مانده و کمتر کسى حاضر مي‌شود که آنرا بياموزد و يا خريدارى نمايد. (پژواک)