صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

سه شنبه ۳ دلو ۱۳۹۶

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

افغانستان جایزه اصلی جشنواره دیدار را کسب کرد

افغانستان جایزه اصلی جشنواره دیدار را کسب کرد

جایزه اصلی جشنواره بین‌المللی دیدار سال ۲۰۱۲ در شهر دوشنبه به فیلم سنگ صبور ساخته عتیق رحیمی، اعطا شد.

نماینده آژانس همکاری سویس در تاجیکستان هنگام سپردن این جایزه گفت که این فیلم "برای منعکس کردن سرنوشت زن" در جامعه جایگاه اول را به خود اختصاص داده است.

عتیق رحیمی، کارگردان این فیلم در مراسم سپردن جوایز شرکت نداشت و این جایزه را نماینده سینماگران افغانستان گرفت و وعده داد که جایزه به صاحبش خواهد رسید.

این فیلم سینماگران افغان تنها فیلمی نبود که در این جشنواره جایزه را به خود اختصاص داد. صحرا کریمی، دیگر کارگردان جوان افغان نیز برای ساختن فیلم نسیمه جایزه تماشاگران جشنواره دیدار را دریافت کرد. خانم کریمی گفت که از تماشاگران برای استقبال از فیلمش سپاس گزار است.

در بخش بهترین فیلم کوتاه جایزه جشنواره برای فیلم "بحر هوسها" از گرجستان به کارگردان این جشواره شاته گمسیانی اعطا شد.

این پنجمین بار است که تاجیکستان جشنواره بین‌المللی دیدار را میزبانی می‌کند .

در این جشنواره ۲۱ فیلم از کشورهای آسیای میانه‌، ایران و افغانستان، روسیه، مغولستان، آذربایجان و برخی از کشورهای اروپایی برای قضاوت داوران و تماشاچیان به نمایش گذاشته شدند.

این جشنواره که روز ۱۶ اکتبر آغاز یافت، در شهرهای دوشنبه و قرغانتپه برگزار شد.

با درنظرداشت آن که توجه ویژه دیدار بر سینمای کشورهای فارسی‌زبان، از جمله تاجیکستان و افغانستان متمرکز بود، این کشورها حق پیشنهاد دو فیلم در هر بخش این جشنواره را داشتند.

در جشنواره امسال فیلمهای چرخ شهزاد رجب‌اف، برقیه اسکندر عثمان‌اف، خارسرا از رومی شاه عظیم اف، وحشت جنگ ناصر سعیداف، بازگشت عبدالله‌ غفاراف، گریه در گلو از ناصر رحمان اف، و خاک پیوند عبدالهی ذاکراف در بخشهای مختلف این آزمون از تاجیکستان نمایندگی می‌کردند.

دو سال قبل جایزه اصلی جشنواره بین‌المللی دیدار-۲۰۱۰ به فیلم سویت-اکه‌ اکتن اریم‌کوبت، کارگردان قرقیز که از سرنوشت یک میکانیک در روستای دوردستی حکایت می‌کند که روستاییان او را برای فعالیتهای خوبش مهربانانه "سویت-اکه‌" می‌نامند، سپرده شده بود.

جشنواره دیدار اولین بار در سال ۲۰۰۴ به عنوان جشنواره کشورهای فارسی‌زبان دایر شد و در آن زمان سه کشور اصلی شرکت‌کننده در آن ایران، افغانستان و تاجیکستان بودند و سینماگران کشورهای دیگر منطقه در این جشنواره به عنوان مهمان شرکت داشتند.

در جشنواره‌های بعدی سینماگران از کشورهای آسیای میانه‌ و روسیه نیز به آنها پیوستند و امسال در این جشنواره نمایندگان ۱۲ کشور حضور داشتند.

حمایت مالی این جشنواره را بنیاد سوروس تاجیکستان، آژانس همکاری سویس، کمیته رادیو و تلویزیون تاجیکستان، مهمانخانه سرنا و شرکت مگافن بر عهده داشتند.
(بی بی سی)