صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۴ دلو ۱۳۹۶

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

اکثر مردم از فیسبوک و سایر شبکه های اجتماعی درست استفاده نمی کنند

اکثر مردم از فیسبوک و سایر شبکه های اجتماعی درست استفاده نمی کنند

به باور برخی از صاحب نظران در افغانستان شبکه های اجتماعی انترنت از جمله فیس بوک در قیام های بهار عرب در کشور های شرق میانه نقش مهمی را بازی نموده اما به گفته آنها در افغانستان کار بران اند که از این شبکه ها به خاطر ضیاع وقت و تماشای تصاویر استفاده می کنند.

ایمل مرجان رییس بخش تکنالوژی معلوماتی وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفت، استفاده نادرست از فیس بوک و سایر شبکه های اجتماعی در این کشور نمایانگر فرهنگ ضعیف کابران آن است.

آقای مرجان به ادامه گفت: خوشبختانه وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی و وزارت فرهنگ تصمیم که سه سال قبل به منظور سانسور و فلتر شدن انترنت در افغانستان گرفته بودند، تصمیم بجا بوده است و شرکت های انترنیتی که جواز رسمی از وزارت مخابرات دارند به اساس همین پالیسی اکثریت شرکت ها توانسته اند که همین پالیسی را تطبیق می کنند. »

وی از مردم و به خصوص جوانان خواست تا از شریک ساختن هر معلومات و ابراز نظر در شبکه اجتماعی فیس بوک خود داری کنند، زیرا به گفته آقای مرجان ممکن در برخی موارد نظریات آنها از سوی هکر ها و دزدان انترنتی علیه خود شان استفاده شود.

با آنکه وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی افغانستان فعالیت شرکت های خصوصی انترنت را که نزد این وزارت ثبت اند درست می خواند، اما می گوید، شرکت های انترنیتی هم موجود اند که در کنار ترویج فیس بوک در افغانستان در راستای وضع محدودیت بالای کاربران آن فعالیتی نداشته اند.شرکت مخابراتی روشن که در این اواخر تلیفون موسوم به فیس بوک را به بازار عرضه کرده به جواب سوال تحریری رادیو آزادی که آیا این شرکت در این تلیفون مخصوص خود جلو کار های نادرست را در فیس بوک گرفته و یا نه چنین نوشته است.

روشن به عنوان عرضه کننده خدمات مخابراتی بیسیم از استفاده تلیفون های فیس بوک کدام شکایت ندارد، آنچه از سوی مشتریان ما در این موبایل ها به کار برده می شود، نمایانگر پالیسی و نظریات این شرکت نیست. از سوی دیگر بعضی افغان ها نیز استفاده نادرست از شبکه های اجتماعی فیس بوک در این کشور را می پذیرند. دو تن از باشنده گان کابل در این مورد چنین گفتند: نور احمد؛ هفتاد هشتاد درصد از فیس بوک درست استفاده نمی شود، بیشتر جوانان در آن ارتباط نادرست می گیرند، بسیار کم از آن بصورت درست استفاده می کنند.

بیشتر مردم از انترنت استفاده می کنند اما بصورت درست از فیس بوک و دیگر شبکه های اجتماعی کار نمی گیرند. این که چه زمانی فرهنگ استفاده درست از فیس بوک و شبکه های دیگر اجتماعی بین مردم در افغانستان تقویت خواهد شد، وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی در این زمینه می گوید که این کار زمانگیر است و به گفته مقام های این وزارت مردم و کارشناسان باید با وزارت اطلاعات و فرهنگ در راستای راه اندازی برنامه های آگاهی عامه در ارتباط به استفاده از شبکه های اجتماعی در انترنت همکاری کنند.(رادیو آزادی)