صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۲ دلو ۱۳۹۶

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

شاعران و نویسندگان افغانستان: ناامنی باعث رکود فرهنگی در کشور شده است

شاعران و نویسندگان افغانستان: ناامنی باعث رکود فرهنگی در کشور شده است

شماری از نویسندگان، شاعران و هنرمندان در کابل در محفلی، وضعیت یک دهه ادبی و فرهنگی کشور را بررسی کردند.

این محفل به بهانه نکوداشت از کارکرد ادبی و فرهنگی سید ابوطالب مظفری شاعر مطرح کشور، برای بررسی وضعیت یک دهه ادبی و فرهنگی افغانستان، از سوی موسسه فرهنگی در دری با همکاری خبرگزاری بخدی، روزنامه اطلاعات روز، اتاق فکر افغانستان و موسسه فرهنگی تساوی در دانشگاه غرجستان در کابل برگزار شد.

سید ابوطالب مظفری، علی امیری، محمد واعظی رییس موسسه فرهنگی در دری، حسن رضایی رییس دانشگاه غرجستان، عباس آرمان نویسنده و منتقد ادبی کشور نیز در این محفل سخنرانی کردند.

آنان هرکدام به نوبه خود، بخش های مختلف وضعیت ادبی و فرهنگی یک دهه کشور را بررسی کردند.عباس آرمان، نویسنده رمان «گل های سیاه» و مدیر مسوول موسسه فرهنگی در دری، وضعیت ادبی و فرهنگی کشور را به بخش های «امید و امیدواری» تقسیم کرد.

آقای آرمان گفت: «دور امید فرهنگیان افغانستان در سال 2001 و امیدواری آن در سال 2005 بود.»به گفته او، در دور امید فرهنگیان افغانستان، آرزو داشتند که مسایل ادبی و هنری کشور را رونق دهند، اما بنابر دلایل مختلف از جمله نا امنی زمینه برایشان فراهم نشد.

آرمان تاکید کرد که نا امنی، مسایل ادبی، هنری و بطور کلی (فرهنگ) کشور را با رکوت مواجه کرده است.

به دنبال آن حسن رضایی رییس دانشگاه غرجستان، شاعران کشور را در دو دهه گذشته، به بخش های «مقاومت و آشفتگی» تقسیم کرد.به گفته او، شاعران بخش مقاومت، موضوعات شعری شان زیادتر جنگی بود که به گفته او، این طیف شاعران از جنگ سخت دفاع می کردند که این مسئله، برای افغانستان مشکلاتی را نیز خلق کرد.

رضایی اما در مورد شاعران بخش آشفتگی گفت: «این شاعران، روی مسایل عدالت خواهی، مبارزه علیه تبعیض قومی، مذهبی و زبانی کار کردند.»

رضایی تاکید کرد که شاعران بخش آشفتگی در دهه هفتاد فعالیت داشتند و از طریق شعرهایشان، در تلاش تقویت عدالت خواهی بودند.همچنان، علی امیری از فرهنگیان مطرح کشور، به جوانب مختلف شعر پرداخت و نیز یک شعری از سید ابوطالب مظفری را نقد و بررسی کرد.

در پایان محفل، سید ابو طالب مظفری شاعر کشور، نیز چندین قطعه شعرهایش را به خوانش گرفت و مورد استفبال خوبی اشتراک کنندگان قرار گرفت.

معصومه محمدی، رییس موسسه فرهنگی تساوی که در محلف بررسی وضعیت فرهنگی و ادبی کشور حضور داشت، تاکید کرد:»حضور زنان افغان در عرصه فرهنگی، برای پیشترفت و ترقی کشور مهم است.»

بانو محمدی گفت که زنان افغانستان در چند دهه گذشته، در عرصه فرهنگی و ادبی کشور فعالیت داشته؛ اما با مشکلات جدی مواجه بوده اند.او همچنان می گوید، نا امنی و مشکلات اجتماعی و سیاسی، باعث حضور کمرنگ زنان در عرصه های مختلف فرهنگی در افغانستان شده است.(بخدی)