صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

جمعه ۲۹ جدی ۱۳۹۶

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

نمایشگاه «خزانى کتاب» در کابل گشایش یافت

نمایشگاه «خزانى کتاب» در کابل گشایش یافت

همزمان با گشایش نمایشگاه»خزانى کتاب» در کابل، نشریه آسیا تایمز نیز به طور رسمی به خانوادۀ مطبوعات افغانستان پیوست.

این نمایشگاه که از سوی وزارت اطلاعات و فرهنگ، به پیشواز جشن جهانی نوروز در شهر کابل راه اندازی شده است، در آن صدها عنوان کتاب از سوی ناشران داخلی به نمایش گذاشته شده است.

غلام نبی فراهی معین اداری و توریزم وزارت اطلاعات و فرهنگ، طى صحبتى گفت: وزارت اطلاعات و فرهنگ که مسوولیت کمیته فرهنگی کمیسیون برگزاری جشن جهانی نوروز را برعهده دارد، این نمایشگاه را راه اندازی کرده است.

وی گفت که این وزارت، مطابق با یک برنامۀ از پیش تعیین شده، در نظر دارد که ظرف سه ماه آینده، چندین برنامۀ فرهنگی و هنری از جمله جشنوارۀ فلم، موسیقی، کتاب و هفت میوه را که معرف فرهنگ و رسوم مردم افغانستان می باشد، برگزار کند.

یونسکو سازمان علمی فرهنگی ملل متحد، چهار سال قبل نوروز را به عنوان یک فرهنگ جهانی شناخت و پس از آن، کشورهای حوزۀ نوروز، از آن به عنوان یک جشن جهانی تجلیل می کنند.

در سه سال گذشته تاجیکستان، ایران و ترکمنستان؛ میزبان جشن نوروز بوده اند و قرار است جشن نوروز 1393 با حضور رهبران کشورهای مختلف در منطقۀ پغمان کابل برگزار گردد.

فيض الله محتاج رييس انتشارات کتب بيهقى؛ وضعیت صنعت چاب کتب را در١٣ سال اخير درکشورنگران کننده خوانده گفت که درسالهاى اخير، تلاش هايى صورت گرفته تاصنعت يادشده بهترگردد.

محتاج، به افتخارات کتب افغانى که در نمايشگاه هاى بين المللى نايل گرديده، اشاره کرد و ضمناً اظهارنگرانى نمود که با اينهمه دستاوردهاى چشمگير، هنوزهم براى ناشران، زمينۀ کار بهتر در کشور مساعد نيست.

وى مشخصاً ازنبود موقعيت مشخص براى بازارچۀ کتب درشهرکابل ياد کرده و از وزارت اطلاعات و فرهنگ، و شاروالى کابل خواست تا دراين راستا همکارى لازم نمايند.(پژواک)