صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

جمعه ۴ حوت ۱۴۰۲

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

فلم‌هایی که زودتر از همه میلیاردی شدند

فلم‌هایی که زودتر از همه میلیاردی شدند

باشگاه ميليارد دالريها اکنون اعضاي کمي ندارد، اما برخي از فلمها خيلي سريع به مرز يک ميليارد دالر رسيدهاند.
به گزارش اسکرين ديلي، «ديو و دلبر» هفته پيش فروش جهاني خود را به مرز يک ميليارد دالر رساند و به عنوان فلمي که سريعتر از هر فلم ديگري در سال 2017 يک ميلياردي شد به اين جايگاه دست يافت. اين فلم در حالي اين رکورد را به نام خود کرده است، که پيش از آن فلمهاي ديگري اين جايگاه را کسب کرده بودند.
کمپاني ديزني با انتشار اطلاعيهاي در اين باره گفت: هواداران «ديو و دلبر» در سراسر جهان کاري کردند که اين فلم که محصولي زنده بر مبناي انيميشن ديزني است بتواند در باکس آفيس جهاني به مرز يک ميليارد دالر برسد و در عين حال پرفروشترين فلم سال 2017 شود. اين فلم در عين حال بالاترين فروش يک فلم زنده موزيکال در تاريخ سينما را نيز کسب کرده و به يک پديده بدل شده است.
ديزني با کسب اين موفقيت در واقع دستاوردي باورنکردني براي بازسازي يک فلم کسب کرد و وارد کلوپ 29 فلمي شد که 10 نماينده شاخص دارند. اين در عين حال بسيار مهم است که «ديو و دلبر» چنين دستاوردي را تنها در ظرف 39 روز کسب کرده است. اين فلم در حالي که 16 مارچ 2017 روي پرده رفت در عين حال به مقياسي براي ديگر فلمها بدل شد.
با بررسي باکس آفيس فلمهاي ميليارد دالري ميتوان دريافت «ديو و دلبر» در فهرست 10 فلم برتر اين مجموعه جاي دارد.
در واقع اين فهرست شامل اين فلمها است:
۱- «جنگ ستارگان: نيرو بيدار ميشود» در 12 روز به فروش 2 ميليارد و 680 ميليون دالري رسيد.
2 - «دنياي ژوراسيک» در 13 روز به فروش يک ميليارد و670 ميليون دالري رسيد.
3 - «خشمگين 7» در 17 روز به فروش يک ميليارد و516 ميليون دالر رسيد.
4 - «آواتار» در 19 روز به فروش 2 ميليارد و788 ميليون دالر رسيد.
5-  «انتقامجويان مارول» در 19 روز به فروش ميليارد و518 ميليون دالر رسيد.
6-  «هري پاتر وقديسان مرگبار 2» در 19 روز به فروش يک ميليارد و 314 ميليون دالر رسيد.
7- «مرد آهني 3» در 23 روز به فروش يک ميليارد و21 ميليون دالر رسيد.
8- «انتقامجويان: دوران اولتران»در 24 روز به فروش يک ميليارد و405 ميليون دالر رسيد.
9- «کاپيتان آمريکا: جنگ داخلي» در 24 روز به فروش يک ميليارد و 153 ميليون دالر رسيد.
10- «ديو و دلبر» در 30 روز به فروش يک ميليارد دالر رسيد و مسير خود را هنوز دارد ادامه ميدهد.
برمبناي آنچه اين اطلاعات نشان ميدهد «ديو و دلبر» در حالي اين جايگاه را کسب کرده که فلم شماره 11 اين فهرست شامل «ترنسفورمرزها: تاريکي ماه» در 37 روز به فروش ميلياردي رسيد.
در اين فهرست ديزني 6 فلم دارد که فلم شماره يک يعني «جنگ ستارگان» از جمله آنهاست که تنها در 12 روز از سال 2015/2016 اين جايگاه را کسب کرد.
بسيار جالبتر اين که «آواتار» که پرفروشترين فلم تاريخ سينماست و 2 ميليارد و700 ميليون دالر فروش کرده در جايگاه چهار قرار گرفته است چون در زمان بيشتري به اين فروش دست يافت.