صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۳۰ سرطان ۱۴۰۳

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

تغییر در قوانین جوایز سینمایی گلدن گلوب

تغییر در قوانین جوایز سینمایی گلدن گلوب

انجمن مطبوعات خارجي هاليوود از اعمال چند تغيير در قوانين مربوط به شاخه بهترين فلم خارجي و انيميشن بلند خبر داد.
به نقل از هاليوود ريپورتر، پس از اين که آکادمي اسکار چند تغيير در قوانين خود اعمال کرد، انجمن مطبوعات خارجي هاليوود که برگزارکننده جوايز سالانه گلدن گلوب است نيز اعلام کرد دوره آتي اين رويداد سينمايي با تغييراتي در چند قانون همراه خواهد بود.
در شاخه بهترين انيمشن بلند که پيش از اين جايزه به يک يا دو نفر شامل کارگردان اثر و يک تهيهکننده با سابقه تهيهکنندگي اعطاء ميشد، بر اساس قوانين جديد جايزه اين شاخه به کارگردان و يا کارگردانان اثر (چندين کارگردان) ويک تهيهکننده منتخب اثر طبق قوانين انجمن تهيهکنندگان آمريکا اعطاء ميشود.
بطور مشابه در شاخه بهترين فلم غيرانگليسي جوايز سينمايي گلدن گلوب که پيش از اين جايزه تنها به کارگردان اثر اعطاء ميشد، از اين پس امکان اعطاي جايزه به دو يا چند کارگردان يک فلم نيز فراهم شده است.
در قانون ديگري در شاخه فلم غيرانگليسي نيز فلمهاي اميدوار به کسب جايزه پيش از اين که فلم را وارد اين جوايز سينمايي کنند بايد يک نمايش رسمي در انجمن مطبوعات خارجي هاليوود (HFPA )  داشته باشند و فلمهاي خارجي که تا قبل از اول نوامبر براي اين اکران اقدام نکنند ضمانتي براي دريافت زمان نمايش اختصاصي نخواهند داشت.