صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

جمعه ۴ حوت ۱۴۰۲

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

رقابت «رفتن» در جشنواره لبنانی

 رقابت «رفتن»  در جشنواره لبنانی

جشنواره بينالمللي فلم «تريپولي» لبنان از فلم «رفتن» ساخته برادران محمودي براي حضور در بخش رسمي رقابتي خود دعوت کرد.
جشنواره بينالمللي فلم «تريپولي» که از تاريخ 27 اپريلدر لبنان آغاز شده و تا 4 مي ادامه خواهد داشت در بخش رقابتي اصلي خود ميزبان نمايش هفت فلم از کشورهاي ايران، افغانستان، فرانسه، تونس، هالند، سوئيس، يونان و سوريه است که براي دريافت جايزه اصلي اين رويداد سينمايي با هم رقابت ميکنند.
فلم سينمايي «رفتن» برادران محمودي که هنوز در ايران به اکران عمومي در نيامده، در جشنوارههاي بينالمللل متعددي شرکت کرده است.  
فلم «رفتن» اولين فلم سينمايي نويد محمودي در مقام کارگردان است که فلمنامه آن با طرحي از نويد محمودي توسط جمشيد محمودي نوشته شده است.
شرکت «دريملب» امتياز پخش بينالملي فلم سينمايي «رفتن» به تهيهکنندگي جمشيد محمودي  را برعهده دارد.
فلم «رفتن» محصول مشترک ايران و افغانستان است که هنوز فرصت اکران در ايران را پيدا نکرده، روايتگر داستان عشقي است که در پيچ و تاب رسيدن و نرسيدن در غبار گم ميشود، قصهي عشقي که از همهچيز غير از  معشوق  رنج ميبيند، رفتن قصه درد است، درد خانه به دوشي، درد مهاجرت.