صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۲۵ قوس ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

فلم معروف «چارلی چاپلین» انیمیشن می‌شود

فلم معروف «چارلی چاپلین» انیمیشن می‌شود

يک کمپاني فلمسازي از ساخت يک انيميشن علمي-تخيلي بر اساس فلم «پسر بچه» ساخته «چارلي چاپلين» خبر داد.
به نقل از ورايتي، اين انيميشن اولين محصول پويانمايي کمپاني «FilmNation » است که بر اساس برداشتي علمي -تخيلي از فلم «پسربچه» ساخته «چارلي چاپلين» محصول سال 1921 است و کاگردان آن را به صورت مشترک «کريستين ولکمن» و «روپرت ويات» بر عهده خواهند داشت.
سه کمپاني انيميشنسازي از کشورهاي فرانسه، آمريکا و لوکزامبورگ براي ساخت اين انيميشن که هنوز نامي براي آن انتخاب نشده است همکاري خواهند کرد و نگارش فلمنامه آن نيز بر عهده «بوريس استارلينگ» خبرنگار و نويسنده آمريکايي با همکاري «کريستين ولکمن» و «روپرت ويات» است.
فلم «پسربچه» به کارگرداني، نويسندگي، تهيهکنندگي و بازيگري «چارلي چاپلين» روايتگر ماجراي فردي بيکار در يک محله فقيرنشين است که به طور اتفاقي پسربچه بيسرپرستي را مييابد و ناخواسته او را به زندگي خود راه ميدهد اما رفتهرفته به او دل ميبندد. نقش پسربچه را در اين فلم «جکي کوگان» بازي کرده است.
«پسربچه» يکي از نخستين ساختههاي بلند سينمايي «چاپلين» بود که به فروش 2.5 ميليون دالري در سينماها دست يافت.
از ديگر مهمترين آثار کارنامه فلمسازي «چارلي چاپلين» ميتوان از «ولگرد»، «شغل»، «بانک»، «مامور آتشنشاني»، «خيابان آرام»، «زندگي سگي»، «دوشفنگ»، «زائر»، «زن پاريسي»، «جويندگان طلا»، «سيرک»، «روشناييهاي شهر»، «عصر جديد»، «ديکتاتور بزرگ»، «موسيو وردو»، «لايملايت»، «سلطاني در نيويورک»، «کنتسي از هنگکنگ»، «خانهبهدوش»، «پروفسور» و «طبقه مرفه» نام برد.