صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۲۵ قوس ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

از روز جهانی موزیم در کابل تجلیل شد

از روز جهانی موزیم  در کابل تجلیل شد

از روز جهاني موزيم ديروز دوشنبه،1جوزا، از سوي وزارت اطلاعات و فرهنگ تجليل به عمل آمد.
برنامه گراميداشت از روز جهاني موزيم، در موزيم ملي کشور برگزار شده بود. در کنار اين برنامه، نمايشگاه عکس گنجينههاي افغانستان نيز برگزار گرديده بود و عکسهاي از آثار باستاني افغانستان براي بازديدکنندگان به نمايش گذاشته شده بود.
فهيم رحيمي رئيس موزيم ملي کشور گفت ايجاد چنين نمايشگاههاي باعث ميشود مردم با آثار باستاني آشنا شوند و فرهنگ کشور به جهانيان بيشتر معرفي شود. آقاي رحيمي ميگويد با برگزاري نمايشگاههاي آثار باستاني افغانستان در خارج از کشور، موزيم ملي سالانه 250 هزار دالر عايد بدست ميآورد.
موزيم ملي افغانستان يکي از بزرگترين مکانها در کشور براي نگهداري آثار باستاني است. با وجود اينکه بسياري از آثار باستاني در اين موزيم نگهداري ميشود، قاچاق آثار باستاني يکي از نگرانيهاي جدي فرهنگيهاي کشور است.
رئيس موزيم ملي ميگويد که آنها توانسته اند از قاچاق 9هزار اثر باستاني جلوگيري کند. محمد رسول باوري سرپرست وزارت اطلاعات فرهنگ نيز گفت که بسياري از آثار ارزشمند و باستاني کشور که در زمان جنگ و دهههاي گذشته به خارج از کشور قاچاق شده بودند، دوباره برگردانده شدهاند.
آقاي باوري همچنين گفت موزيم ملي کشور از نبود امکانات لازم رنج مي برد. او از موسسهها و نهادهاي که در راستاي باستان شناسي و حفظ آثار باستاني فعاليت ميکنند خواست که به موزيم ملي افغانستان کمک کنند.
روز جهاني موزيم در سال 1977 ميلادي بر اساس قطعنامه مجمع عمومي کميته بينالمللي موزيمها نامگذاري شد. هدف از اين کار گسترش موزيمها در سراسر جهان، همکاري همه جانبه موزيمها براي رسيدن به اهداف فرهنگي و جلوگيري از نابودي فرهنگ بومي است.
روز جهاني موزيمها مصادف است با روز 18 مي، 28 ثور، اما وزارت اطلاعات و فرهنگ با چند روز تاخير از اين روز تجليل کرد.