صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۳۰ جدی ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

داستان‌های دختر افغان در تیررس گروه طالبان منتشر شد

داستان‌های دختر افغان در تیررس گروه طالبان منتشر شد

نخستين مجموعه داستانهاي کوتاه يک دختر جوان افغان به زبان پشتو در ولايت ناآرام هلمند در جنوب افغانستان چاپ شد.
نام اين مجموعه داستان به زبان پشتو «دبلا سيوري» (ساية بلا) است. سايه بلا شامل 15 داستان کوتاه است و در 500 نسخه از سوي انتشارات ميوند به چاپ رسيده است.
نسيمه باري، دختر 24 ساله هلمندي، نويسنده اين مجموعه داستان کوتاه ميگويد که موضوع داستانهايش عمدتا مشکلاتي است که زنان افغانستان به ويژه در ولايت هلمند با آنها دست و پنجه نرم ميکنند. از ازدواجهاي زودهنگام، اجباري و پيامدهاي آن گرفته تا خشونت عليه زنان و محدوديتهاي آموزشي و کاري که براي آنان ايجاد ميشود. تمام اين مشکلات به گونهاي در داستانهاي کوتاه نسيمه باري بازتاب يافته است.
فضاي جنگ و ناامني حاکم در ولايت هلمند هم روي داستانهاي او بيتاثير نبوده است. او ميگويد: «وقتي اين داستانها را مينوشتم صداي شليک گلوله را ميشنيدم.»
مجموعه داستان خانم باري در محفلي با حضور زنان و مردان در سالني در شهر لشکرگاه مرکز ولايت هلمند رونمايي شد. حضور زنان در محفل رونمايي و نقد کتاب او پر رنگ بود.
شرکتگنندگان در مراسم به بيبيسي گفتند که اين کتاب عاري از نقص و کاستي نيست، اما از آنجاي که اين نخستين مجموعه داستان کوتاه در هلمند است با استقبال گرم اشتراککنندگان روبرو شده است.
عفيفه معروف، رئيس کميسيون حقوق بشر ولايت هلمند که اين کتاب را خوانده است، ميگويد: «منتقدان موارد بسيار جزئي آنهم از نگاه ادبي را نقد کردند و گفتند کاستيهاي در آن وجود دارد.»
او ميگويد: «از نظر من اين نقدها زياد جدي نبود، چون کتاب بسيار ساده نوشته شده و داستانهاي خيلي جالب در آن گنجانده شده است.»
خانم معروف ميگويد که اين کار، فقط چاپ يک کتاب نيست، بلکه جسارت در مقابل ظلمهايي است که در برابر زنان در اين ولايت صورت گرفته و داستانهاي اين زنان توسط نسيمه باري نوشته شده و ادامه يافته است و به شکل يک مجموعه داستان کوتاه درآمده است. (بي بي سي)