صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۲۸ قوس ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

رمان «قصه ندیمه» بار دیگر پرفروش‌ترین شد

 رمان «قصه ندیمه» بار دیگر  پرفروش‌ترین شد

با پخش اولين قسمت از سريال اقتباسي «قصه نديمه» در انگلستان، رمان بحثبرانگيز «مارگارت اتوود» به صدر فهرست پرفروشترينهاي سايت «آمازون» بازگشت.
«گاردين» نوشت: رمان ضدآرمانشهري «قصه نديمه» که «مارگارت اتوود» آن را در سال 1985 نوشته است، با روي کار آمدن «دونالد ترامپ» و سخنان ضدزنش، مورد توجه دوباره قرار گرفته بود. حالا پخش اولين قسمت از سريال اقتباسي اين اثر در انگلستان موج جديدي ايجاد کرده و «قصه نديمه» را دوباره به پرفروشترين کتاب «آمازون» تبديل کرده است.
«قصه نديمه» درباره آمريکايي است که در آن زنها از داشتن هرگونه قدرت، شغل، مال يا ثروت محروم هستند و حتي در تعيين سرنوشت خود نقشي ندارند. در «قصه نديمه»، زنها بردهها و اموالي در دست مردان هستند. شخصيت اصلي قصه زني به نام «آفرد» است که بايد براي يک مقام بالاي دولتي که همسرش نازاست، فرزند بياورد و بزرگشان کند.
«اتوود» 77 ساله پيشتر درباره رمانش گفته بود: «وقتي اولينبار بيرون آمد، به نظر دور از ذهن ميآمد. اما وقتي آن را مينوشتم مطمئن بودم چيزي نميگويم که انسانها هرگز يک جايي و در يک زمان ديگري آن را انجام نداده باشند.»
«اليزابت ماس» نقش اصلي سريال «قصه نديمه» را بازي ميکند. «جوزف فاينز» هم ديگر بازيگر اين مجموعه تلويزيوني 10 قسمتي است.
پيشتر انتخاب شدن «ترامپ» به عنوان رئيسجمهوري آمريکا و سخنان ديکتاتورمابانه و ضدزن او، موجب استقبال زياد از اين کتاب و ديگر آثار ضدآرمانشهري شده بود. علاوه بر «قصه نديمه»، طي اين دوران رمانهاي «1984» شاهکار «جورج اورول» و «دنياي قشنگ نو» اثر «آلدوس هاکسلي» که درباره حکومتهاي خودکامه که جامعهاي را در خفقان فروبردهاند، مورد توجه مخاطبان قرار گرفتهاند.
اخيرا برخي از کلاسهاي ادبيات انگليسي و گروههاي کتابخواني فمينيست، رمان «اتوود» را در ليست مطالعه خود قرار دادهاند. «اما واتسون» بازيگر فلمهاي «هري پاتر» هم چندي پيش اين اثر را براي باشگاه کتابخواني خود انتخاب کرد.
«اتوود» مدتي پيش از جو حاکم بر فضاي سياسي آمريکا استفاده کرد و در نامهاي که به مرکز «پن» نوشت، درباره خطرهاي حکومتهاي ديکتاتوري صحبت کرد و ويديويي را در اين زمينه منتشر کرد. او همچنين اعلام کرده که در پي نوشتن دنبالهاي بر رمان «قصه نديمه» است. «مارگارت اتوود» شاعر، داستاننويس و نويسنده هشت کتاب کودک است. او که اکنون يکي از سرشناسترين نويسندگان و منتقدان ادبي کاناداست، جايزههاي ادبي فراواني را در کارنامه ادبي خود ثبت کرده است. «اتوود» تاکنون پنجبار نامزد دريافت جايزه ادبي «بوکر» شده و يکبار در سال 2000 موفق شد براي رمان «آدمکش کور» آن را به دست آورد. او در سال 1985 جايزه ادبي «آرتور سي. کلارک» را از آن خود کرد. جايزه دولتي ادبيات کانادا، جايزه «گيلر» و جايزه «ايمپک دوبلين» از ديگر جايزههاي ادبي هستند که در کارنامه حرفهاي »اتوود» به چشم ميخورند