صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۴ دلو ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

برنده جایزه «پن پینتر» 2017 معرفی شد

 برنده جایزه «پن پینتر»  2017 معرفی شد

جايزه ادبي «پن پينتر» در سال 2017 به «مايکل لانگلي» شاعر اهل ايرلند شمالي تعلق گرفت.
به نقل از گاردين، «مايکل لانگلي» شاعر 77 ساله اهل ايرلند شمالي توانست جايزه ادبي «پن پينتر» سال 2017 را براي کتاب شعر «ثابت قدم، خلل ناپذير» از آن خود کند.
«لانگلي» يکي از برجستهترين چهرههاي ادبيات ايرلند به شمار ميرود و همواره از تحسينکنندگان «هارولد پينتر» بوده است، نمايشنامه نويس برند نوبلي که يکي از مشوقان او به عنوان يک شاعر جوان بوده است. اين جايزه ادبي سالانه به يک نويسنده بريتانيايي، ايرلندي و يا از نويسندگان کشور مشترک المنافع ميرسد که بيشترين قرابت را به آثار «هارولد پينتر» شاعر برنده جايزه نوبل داشته باشد و بنابر اعلام هيئت داوران اين رويداد ادبي کتاب «ثابت قدم، خلل ناپذير» به سبب داشتن اراده عقلاني محکم براي تعريف حقايق واقعي زندگي و جوامع ما، شايسته دريافت اين جايزه معرفي شده است. هيئت داوران با اعلام اين خبر در بيانيهاي نوشتند، براي دههها اشعار روان «مايکل لانگلي» با ويژگيهاي انساني، تواضع و مهرباني عجيبن شده و هرگز از محور پيچيدگيهاي اخلاقي خارج نشده است. اين شاعر ايرلندي پيش از اين جايزههاي ادبي «تي.اس اليوت»، جايزه ادبي «هوثورن»، جايزه ايريش تايمز و همچنين جايزه «وايت بِرِد» را در کارنامه دارد و سبک کاري او با آثار «ويليام باتلر ييتس» و «ادوارد توماس» مقايسه ميشود که خودش از هر دو به عنوان شعراي الهام بخشش ياد ميکند. «مايکل لانگلي» جايزه ادبي «پن پينتر» سال 2017 را روز 10 اکتبر طي مراسمي در کتابخانه بريتانيا دريافت ميکند.
جايزه «پن پينتر» در سال 2009 به نام نمايشنامهنويس برنده نوبل «هرولد پينتر» راهاندازي شده است. اين جايزه پيش از اين به چهرههاي سرشناسي چون «حنيف قريشي»، «توني هريسون»، «کارول آن دافي» و «تام استوپارد» اعطا شده است و سال گذشته نيز به «ماگارت اتوود» داستاننويس کانادايي رسيد.