صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۲ حوت ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

اجرای کنسرت در مرز مکزیک و آمریکا در اعتراض به دیوارکشی‌ها

 اجرای کنسرت در مرز مکزیک و آمریکا در اعتراض به دیوارکشی‌ها

در منطقه مرزي ميان مکزيک و آمريکا شمار زيادي از هنرمندان محلي، آلماني و آمريکايي با اجراي کنسرت به تفرقه و مليگرايي اعتراض کردند. اعتراض آنها به برنامههاي ترامپ بود و نيز به تمامي ديوارکشيها در سراسر دنيا.
حتي ديوار مرزي ميان شهر تيخوانا و سن ديگو هنرمندان را به هم پيوند داده است. هنرمندان مکزيکي ادوات ضربيشان را به حصار مرزي آويخته بودند، به گونهاي که حصار تبديل به آلت موسيقي شده بود.
تماشاگران و اعضاي ارکستر سنفونيک شهر درسدن آلمان که براي اجراي کنسرت مشترک به منطقه مرزي مکزيک و آمريکا سفر کرده بودند با مسرت به حصار پوشيده از ادوات ضربي نگاه ميکردند.
ايده اجراي اين کنسرت غيرمعمول از آن مارکوس رينت، بنيانگذار و رئيس ارکستر سنفونيک درسدن بوده که با شعار «ديوار را فرو ريز» توجه عموم را به خود جلب کرده است.
مارکوس رينت خود متولد آلمان شرقي است و در سن 21 سالگي به آلمان غربي آن دوره فرار ميکند و البته مدت زماني پس از فرارش، ديوار برلين که دو بخش غربي و شرقي آلمان را براي سالها جدا کرده بود، فرو ميريزد.
مارکوس رينت در تيخوانا گفت: «کنسرت ما در اينجا تنها عليه دونالد ترامپ و برنامههاي او براي ساختن ديوار نيست، بلکه ما بر ضد همه ديوارهاي اين دنيا هستيم.»
او گفت که موضوع فقط بر سر آمريکا نيست، بلکه مخاطب کنسرت کشورهاي اروپايي هم هستند که دور خود مرز ميکشند و درآنها مليگرايي و تعصب تقويت شده است. او گفت که انگيزه او براي انجام پروژه کنسرت در منطقه مرزي ميان مکزيک و آمريکا مشاهده رشد مليگرايي و تعصب بوده است.
نه تنها در آمريکا و اروپا، بلکه در آسيا هم گهگاه سخن از ديوارکشي در ميان است. روز پنجشنبه گذشته رجب طيب اردوغان، رئيس جمهور ترکيه، اعلام کرد که پس از شروع ساخت ديوار ميان ترکيه و سوريه، حال اين کشور درصدد بناي ديوار ميان خود، ايران و عراق است. (دويچه وله)