صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۳ میزان ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

از چهره هاى برتر عرصۀ عکاسی تقدير به عمل آمد

از چهره هاى برتر عرصۀ عکاسی  تقدير به عمل آمد

در نخستين نمايشگاه ملى عکاسى که ديروز درشهرکابل پايان يافت، 20قطعه عکس برتر انتخاب و ازچهره هاى نخبة اين عرصه با اعطاى جوايزتقدير به عمل آمد.
اين نمايشگاه چهار روزقبل (15 اسد) درباغ بابرشهرکابل به ابتکار وزارت اقتصاد وهمکارى اداره انکشافي ملل متحد (UNDP ) زير نام «وطن من از ديد من» به را ه انداخته شده بود. 
ساجد تقوا مسوول پروژه اهداف انکشاف پايدار UNDP ، گفت  که با راه اندازى اين نمايشگاه درخصوص روند انکشاف درافغانستان به مردم آگاهى داده شد.
تقوا گفت «بزرگترين چالش دربرابر UNDP عدم آگاهي مردم درمورد روند انکشاف درافغانستان بود که خوشبختانه با راه اندازى اين نمايشگاه، توانستيم تا حدودى به اين اهداف خود برسيم.»
وي افزود که در قالب اين تصاوير، روند آموزش و پرورش، بازسازي مکان هاي تاريخي، بافت شهري شهرهاي کلان،  وضعيت حقوق بشرى، تساوي حقوق زن و مرد، مسئله آب پاک، رشد اقتصادي وبرق درافغانستان انعکاس داده شده است.
بربنياد معلومات منبع، پروسه راهيابى به اين رقابت ها حدود چهارماه قبل ازسراسرکشور آغاز شده بود، که درنتيجه 400 قطعه عکس شامل اين رقابت گرديد و سرانجام يکصد قطعه برتر توانست درنمايشگاه ملى راه به نمايش گذاشته شود .
جاويد وفا که يک قطعه تصويرش از جريان مسابقه بايسکلراني زنان، دراين رقابت جايزه نخست را به دست آورده، درصحبت اختصاصى به آژانس خبرى پژواک گفت: «تصاويري که ازافغانستان براي جهان داده شده هميشه زاويه منفي داشته، بيشتر تصاويرى از جنگ و فقر و بدبختي گرسنگي و انفجار و انتحار بوده است، کمترعکسي ديده مى شود که چهره مثبت افغانستان را به جهان نشان بدهد. «
اين عکاس نخبه که جايزه 700 دالرى را به دست آورده، افزود که زنان درکشور تا 15 سال قبل نمي توانستند از خانه برايند، امروز مي توانند درکنار مردها در عرصه هاى مختلف به ويژه فعاليت هاي ورزشي  بپردازند، اين نشان ميدهد که درقسمت تساوي حقوق زنان با مردان درافغانستان کار شده است.
محمد الله رهدل سر پرست رياست پاليسي اقتصادي وزارت اقتصاد، برگزارى اين نمايشگاه را در رشد استعدادهاى هنرى عکاسان و معرفى بهتر زواياى مختلف ازپيشرفت ها درکشورعنوان کرد (پژواک)