صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۴ حوت ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

بازگشت رونق به گیشه سینما در چین همزمان با افول تابستاني آمريکا

بازگشت رونق به گیشه سینما در چین همزمان با افول تابستاني آمريکا

فلم «جنگجويان گرگ 2» تابستان امسال به نمايش درآمد و پرفروشترين فلم تاريخ چين شد. در حالي که صنعت سينماي امريکا روزهاي تيره و تاري را در زمينه جذب مخاطب و فروش تکت ميگذراند، گيشه سينماي چين بعد از رکود سال 2016 در تابستام امسال رشدي چشمگير نشان ميدهد. درآمد گيشه پرجمعيتترين کشور چين از ماه جون تا اگست امسال به 2.48 ميليارد دالر رسيده که نسبت به تابستان گذشته 24 درصد رشد نشان ميدهد. بخش مهمي از اين موفقيت به فروش 836 ميليون دالري فلم چيني «جنگجويان گرگ 2» برميگردد. همزمان، وضعيت در گيشه امريکاي شمالي معکوس است و درآمد تابستاني 3.78 ميليارد دالر نسبت به تابستان سال 2016 کاهش 15.7 درصدي داشته است. اين اولين بار بعد از سال 2006 است که درآمد گيشه تابستان در امريکا و کانادا به 4 ميليارد دالر نميرسد.
هاليوود ريپورتر نوشته که رشد دوباره گيشه چين باعث شده در پکينگ و هاليوود همه نفس راحتي بکشند. بعد از يک دهه که گيشه سينما در اين کشور رشد متوسط 35 درصدي داشت، در سال 2016 اين رشد ناگهان به شدت سقوط کرد و به 3.7 درصد رسيد. حالا رشد 24 درصدي امسال ميتواند براي فلمهاي بومي و هاليوودي مايه اميدواري باشد. به جز «جنگجويان گرگ 2» که حدود يک سوم کل فروش تابستان را به خود اختصاص داد و همه رکوردهاي گيشه در چين را شکست، «ترنسفورمرز: آخرين شواليه» موفقترين فلم هاليوود در گيشه تابستاني چين بود که نزديک به 229 ميليون دالر فروخت. البته اين در قياس با قسمت قبلي همين مجموعه به کارگرداني مايکل بي نااميد کننده بود و «ترنسفورمرز: عصر انقراضي 330 ميليون دالر از بازار چين کسب درآمده کرده بود.
درآمد حاصل از فروش فلمها در چين از ابتداي سال 2017 تا به حال از مرز 6 ميليارد دالر گذشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل بيش از 16 درصد افزايش نشان ميدهد. از اين مقدار، 2.8 ميليارد دالر نصيب فلمهاي خارجي و در راس آنها هاليوود شده که 47.7 درصد از کل فروش تکت است.
پرفروشترين فلم امريکايي در چين طي هشت ماه اول سال جاري ميلادي «سرنوشت خشمگينها» بود که 392 ميليون دالر در گيشه چين فروخت و جاي فلم قبلي اين مجموعه «خشمگين 7» را به عنوان موفقترين فلم خارجي در چين گرفت.