صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۴ حوت ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

جايزه فلمساز سال آسيا به کارگردان فقيد جاپاني رسيد

جايزه فلمساز سال آسيا به کارگردان فقيد جاپاني رسيد

«سيجون سوزوکي» کارگردان مطرح جاپاني که چندي پيش درگذشت، به عنوان برنده جايزه فلمساز سال «جشنواره بينالمللي فلم بوسان» معرفي شد. بيستودومين جشنواره بينالمللي فلم بوسان که يکي از معتبرترين رويدادهاي سينمايي قاره آسيا محسوب ميشود،از اداي احترام به «سيجون سوزوکي»، کارگردان صاحبنام و شناخته شده سينماي جاپان در عرصه بينالمللي به عنوان فلمساز سال آسيا خبر داد. جايزه فلمساز سال آسيا سال گذشته پس از درگذشت «عباس کيارستمي» ـ کارگردان فقيد سينماي ايران ـ به وي اختصاص يافت. در اين دوره از جشنواره بوسان، با اکران ويژه کارهاي اين فلمساز، از آثار ابتدايي تا اخير او، به وي اداي احترام ميشود. «سوزوکي» استاد سينماي ژانر آسيايي بود و کارهايش با غيرقابل پيشبيني و تجربي بودن شناخته ميشد. اين هنرمند که 13 فبروري امسال در سن 93 سالگي درگذشت، متولد 1923 در توکيو بود و فعاليت خود را از سال 1956 در سينما آغاز کرد. «سوزوکي» تا سال 1967 بيش از 40 فلم ساخت که با رويکردي جديد، سنتها فلمسازي را به چالش ميکشيدند. «پيروزي از آن من است» (1956)، «تسيگوينروايزن » (1980) و «شاهزاده راکون» (2005) از جمله فلمهاي اين کارگردان جاپاني هستند. جايزه اين کارگردان فقيد در روز 12 اکتبر به نماينده کمپاني «آرگو پيکچرز» که از همکاران او در زمان حياتش بوده است، اعطاء ميشود.