صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۴ حوت ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

شمارى از فلم سازان در مزارشريف با مشکلات اقتصادى مواجه اند

شمارى از فلم سازان در مزارشريف با مشکلات اقتصادى مواجه اند

شمارى از هنرمندان در شهر مزار شريف مرکز ولايت بلخ مى گويند که در بخش فلم سازى با مشکلات زياد مواجه اند و حکومت، بايد به آنها توجه ويژه داشته باشد.
در اين ولايت قبل ازجنگ هاى داخلى، دو سينما وجود داشت که فعلاً نيست.
هنرمندان اين ولايت مى گويند که نبود مشکلات مالى و تخنيکى نيز هنر فلم سازى را کم رنگ کرده است.
آنها همچنان نشر سريال هاى خارجى در تلويزيون هاى کشور را يک مانع بزرگ در رشد فلم هاى افغانى خواندند، که در اثر آن فلم هاى افغانى مصرف خود را نيز پوره کرده نمى تواند.
شبنم، باشندۀ شهر مزار شريف از يک دهه بدينسو در فلم ها  نقش بازى مى کند.
موصوف در صحبت با آژانس خبرى پژواک گفت که حکومت، دربخش تشويق هنرمندان و حمايت امور آنها هيچ توجه نمى کند.
موصوف که در مورد آمدن خود به سينما صحبت مى کرد، افزود که با مشکلات زياد روى پردۀ سينما ظاهر شده و هنوز هم مشکلات دارد. به گفتۀ او، هر چند درک و ديگاه مردم نسبت به چند سال گذشته در مورد هنر و سينما تغير کرده؛ اما هنوز هم سهولت هايى که براى پيشرفت سينما لازم است، به هنرمندان تهيه نشده است.
محمود سخى که از خوانندگان سابق تلويزيون ملى کابل است، به پژواک گفت که از چند سال گذشته بدينسو، به کمک  کمپنى افغان فلم، به کارکردن در فلم راه يافته است.
موصوف در مورد فلم سازى و نمايش فلم، به پژواک گفت که هنرمندان خوب براى فلم سازى و بازى کردن نقش در شهر مزار شريف وجود دارند؛ اما مشکلات اقتصادى از پيشرفت آنها جلوگيرى کرده است.
به گفتۀ او، اگر دولت و تاجران به اين بخش توجه نمايند، پس دور نيست که نه تنها در شهر مزار شريف، بلکه در سطح کشور رشد نمايد. جمشيد جهانور، از ده سال گذشته بدينسو مصروف فلم سازى و کارکردن در فلم است.
محمد صادق سرمست زاده مدير عمومى هنر رياست اطلاعات و فرهنگ بلخ نيز به آژانس خبرى پژواک گفت که در سال هاى اخير، پيشرفت هنرى در شهر مزار شريف بيشتر شده است. موصوف گفت که نبود سينما، يگانه مشکل بخش هنر و فلم در مزار شريف است. اما موصوف تعهد نمود که به زودى کار ساخت سينما از سوى رياست اطلاعات و فرهنگ در شهر مزار شريف آغاز خواهد شد. (پژواک)