صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۴ دلو ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

«نفس» ایرانی نماینده اسکار شد

«نفس» ایرانی نماینده اسکار شد

فلم «نفس» در مقام نماينده سينماي ايران براي رقابت در رشته اسکار بهترين فلم خارجي زبان انتخاب شد.
به نقل از روابط عمومي بنياد سينمايي فارابي، امير اسفندياري - سخنگوي هيات معرفي فلم ايراني - اعلام کرد: «با انجام مباحث نهايي و بررسيهاي کلي در خصوص چهار فلم فهرست نهايي، اين هيات با اکثريت آراء، فلم «نفس» ساخته نرگس آبيار را براي نمايندگي سينماي ايران در رقابت اسکار بهترين فلم خارجي زبان انتخاب کرد.
اعضاء هيات اميد دارند فلم برگزيده بتواند با پشتيباني کليه مراکز تاثيرگذار فرهنگي کشور، نمودي ديگر از ظرفيتهاي سينماي نوين ايران را به طيفي گسترده تر از مخاطبين بينالمللي بشناساند.»
بنا بر اين گزارش در سال جاري، اين هيات با ميزباني بنياد سينمايي فارابي و در نتيجه تعامل مستقيم با سازمان سينمايي و خانه سينما، با عضويت سيروس الوند (کارگردان)، مجيد انتظامي (آهنگساز)، محمد بزرگ نيا (کارگردان)، کمال تبريزي (کارگردان)، سيد جمال ساداتيان (تهيه کننده)، رسول صدرعاملي(کارگردان)، جواد طوسي (منتقد)، رضا کيانيان (بازيگر) و امير اسفندياري (معاون بينالملل بنياد سينمايي فارابي) تشکيل شد.
طي بيست و سه سال معرفي منظم فلم ايراني به فرهنگستان علوم و هنرهاي سينمايي، سينماي نوين ايران توانسته به سه نامزدي اسکار بهترين فلم خارجي زبان و يک نامزدي اسکار بهترين فلمنامه دست پيدا کند که در نهايت، با دريافت دو جايزه اسکار بهترين فلم خارجي زبان در ميان کليه مدعيان عرصه سينماي جهان به سابقهاي درخور توجه در اين رخداد بزرگ دست يافته و به همين واسطه، سقف فروش فلمهاي ايراني در کشورهاي ديگر را به شدت افزايش داده است.