صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

سه شنبه ۲۹ اسد ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

با فلم‌های میلیاردی تاریخ سینما آشنا شوید

با فلم‌های  میلیاردی  تاریخ سینما آشنا شوید

تنها ۳۱ فلم هستند که در صنعت سینما موفق شدهاند فروش خود را از سقف میلیارد دالر فراتر ببرند.
به گزارش د رپ، شمار فلمهایی با فروش های میلیارد دالری واقعا محدود است و باید هم باشد زیرا رسیدن به این سقف فروش کار سادهای نیست و حال همه این فلمها را میتوانید در این فهرست پیدا کنید:
«سرکش یک: داستان جنگ ستارگان» با فروش ۱.۰۱ میلیارد دالر، محصول ۲۰۱۶ دیزنی
«در جستجوی دوری» با فروش یک میلیارد دالر، محصول ۲۰۱۶ دیزنی-پیکسار
«شوالیه تاریکی» با فروش یک میلیارد دالر، محصول ۲۰۰۸ برادران وارنر
«هابیت: یک سفر غیرمنتظره» با فروش ۱.۰۲ میلیارد دالر، محصول۲۰۱۲ برادران وارنر
«زوتوپیا» با فروش ۱.۰۲ میلیارد دالر، محصول ۲۰۱۶ دیزنی
«آلیس در سرزمین عجایب» با فروش ۱.۰۳ میلیارد دالر، محصول ۲۰۱۰ دیزنی
«من نفرت انگیز ۳» با فروش ۱.۰۳ میلیارد دالر، محصول ۲۰۱۷ یونیورسال
«جنگ ستارگان اپیزود اول: تهدید شبح» با فروش  ۱.۰۳ میلیارد دالر، محصول ۱۹۹۹ فاکس قرن بیستم
«پارک ژوراسیک» با فروش ۱.۰۳ میلیارد دالر، محصول ۱۹۹۳ یونیورسال
«دزدان دریایی کاراییب: سوار بر امواج ناشناخته» با فروش ۱.۰۵میلیارد دالر، محصول ۲۰۱۱ دیزنی
«داستان اسباب بازی ۳» با فروش ۱.۰۶ میلیارد دالر، محصول ۲۰۱۰ دیزنی
«دزدان دریایی کاراییب: صندوق مرد مرده» با فروش ۱.۰۷ میلیارد دالر، محصول ۲۰۰۶ دیزنی
«شوالیه تاریکی برمیخیزد» با فروش ۱.۰۸ میلیارد دالر، محصول ۲۰۱۲ برادران وارنر
«تبدیلشوندگان: عصر انقراض» با فروش ۱.۱۰ میلیارد دالر، محصول ۲۰۱۴ پارامونت
«اسکای فال» با فروش ۱.۱۱ میلیارد دالر، محصول ۲۰۱۲ سونی
«ارباب حلقهها: بازگشت پادشاه» با فروش ۱.۱۲، محصول ۲۰۰۳ نیولاین
«تبدیل شوندگان: تاریکی ماه» با فروش ۱.۱۲ میلیارد دالر، محصول ۲۰۱۱ پارامونت
«کاپیتان آمریکا:جنگ داخلی» با فروش ۱.۱۵ میلیارد دالر، محصول ۲۰۱۶ دیزنی
«مینیونها» با فروش ۱.۱۶ میلیارد دالر، محصول ۲۰۱۵ یونیورسال
«مرد آهنی ۳» با فروش ۱.۲۲ میلیارد دالر، محصول ۲۰۱۳ دیزنی
«دیو و دلبر» با فروش ۱.۲۶ میلیارد دالر، محصول ۲۰۱۷ دیزنی
«سرنوشت خشمگین» با فروش ۱.۲۶ میلیارد دالر، محصول ۲۰۱۷ یونیورسال
«یخزده» با فروش ۱.۲۸ میلیارد دالر، محصول ۲۰۱۳ دیزنی
«هری پاتر و قدیسان مرگبار قسمت دوم» با فروش ۱.۳۴ میلیارد دالر، محصول ۲۰۱۱ برادران وارنر
«انتقامجویان: عصر اولتران» با فروش ۱.۴۱ میلیارد دالر، محصول ۲۰۱۵ دیزنی
«خشمگین۷» با فروش ۱.۵۲ میلیارد دالر، محصول ۲۰۱۵ یونیورسال
«انتقامجویان مارول» با فروش ۱.۵۲ میلیارد دالر، محصول۲۰۱۲ دیزنی
«دنیای ژوراسیک» با فروش ۱.۶۷ میلیارد دالر، محصول ۲۰۱۵ یونیورسال
«جنگ ستارگان: نیرو بیدار میشود» با فروش ۲.۰۷ میلیارد دالر، محصول ۲۰۱۵ دیزنی
«تایتانیک» با فروش ۲.۱۹ میلیارد دالر محصول ۱۹۹۷ پارامونت
«آواتار» با فروش ۲.۷۹ میلیارد دالر محصول ۲۰۰۹ فاکس قرن بیستم