صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

سه شنبه ۲۹ اسد ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

«پدر تاریخ‌نگاری افغانستان»

«پدر تاریخ‌نگاری افغانستان»

این مجموعه دربرگیرندۀ سخنرانیها، بیانیهها و مقالات تخصصی است که در سمینار علمی گرامیداشت علامه فیضمحمد کاتب ارائه شده بود. سمینار کاتب زمستان گذشته از سوی بنیاد اندیشه و نهاد ریاست جمهوری، تاریخ 21 دلو در قصر سلامخانه ارگ ریاست جمهوری و هتل انترکانتیننتال برگزار شد.
این مجموعه دربرگیرندۀ بیست و هشت عنوان مقاله، سخنرانی و بیانیه است که هرکدام دارای سوژه و دیدگاههای جدیدی نسبت به افکار و آثار علامه کاتب است. درواقع، پژوهشگران در این مجموعه از زوایای مختلفی به زبان و ویژگیهای فکری و چگونگی تاریخنویسی علامه کاتب پرداختهاند. این مجموعه جدیترین پژوهشی است که تاکنون در مورد آثار کاتب انجام شده است. با توجه به چاپ بیشترین آثار علامه کاتب در دهههای اخیر و کشف واقعیتهای تلخ تاریخی افغانستان، رویکرد پژوهشی نسبت به اندیشهها و نثر کاتب نیز بیشتر شده است و این نشان میدهد که نسل امروز ما بیشتر به دنبال واقعیتهای تاریخیای هستند که سالیان بسیاری کتمان شده بود. بدون شک گذر و مطالعه همین وقایع تاریخی است که عبرتی برای نسل امروز خواهد شد و فردای این وطن را به سمت آرامش و آبادانی دعوت میکند.
بخشها:
مقدمه/ حسین حیدربیگی
فیضی از فیوضات: در ذکر زندگی و احوال فیضمحمد کاتب هزاره/ علی امیری
سخنرانیها:
آثار کاتب نشان می‌‌دهد که قدت مطلقه در یک کشور چگونه عمل میکند/ داکتر محمداشرف غنی، رئیس جمهور
کاتب سرآمد همۀ مورخان پیشین و پسین افغانستان است/ استاد سرور دانش، معاون رئیس جهمور
کتابهای بدون سانسور ملا فیضمحمد کاتب هزاره/ حبیبالله رفیع
خلاف عرف در سراجالتواریخ/ داکتر سرور مولایی
تسخیر هزارۀ یاغستان به روایت سراجالتواریخ/ داکتر محمدامین احمدی
مقالات:
تجدید سنت یا اخذ تجدد؟/ علی امیری
روششناسی «آنالنگاری شرقی» در تاریخنگاری افغانستان/ ام فروه موسوی
اندیشۀ سیاسی ملا فیضمحمد کاتب هزاره/ محمدباقر حسنی
فیضمحمد کاتب و آسیبهای تاریخنگاری افغانستان/ غلامرضا جاویدی
سفرنامه عبدالرحمن/ داکتر محیالدین مهدی
کاتب و مشروطیت/ غفور لیوال
تاریخ و تفکر/ حسیب احسانی
بازتاب موقعیت زنان افغانستانی در سراجالتواریخ/ محمدعارف محبی
میراث مکتوب ملا فیضمحمد کاتب هزاره/ حسیب احسانی
روایت کاتب از مناسبات خشونت و قدرت در زمان امیر عبدالرحمن/ داکتر امانالله فصیحی
تطبیق تحولات دوره عبدالرحمن با اعلامیه جهانی حقوق بشر/ حسین رهیاب
فعالیت سیاسی ملا فیضمحمد کاتب هزاره/ نصرالله علیزاده
نگاهی به کتاب سراجالتواریخ/ بصیراحمد حسینزاده
بیانیهها:
هشتادوششمین سالگرد وفات علامه فیضمحمد کاتب گرامی باد/ عوض نبیزاده
پیام آکادمی علوم/ ثریا پوپل
قطعنامه پایانی سمینار و گزارش تصویری.

تدوين: حسين حيدربيگي
ناشر: انتشارات بنياد انديشه، خزان 1396
قيمت: 430 افغاني
مرکز پخش: کابل، چهارراهي پل سرخ، مارکت ملي،
انتشارات بنياد انديشه.