صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۳ دلو ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

نمایشگاه «خوبرویان فرخار» با چهره‌ای جدید از افغانستان در ایران

نمایشگاه  «خوبرویان فرخار»  با چهره‌ای جدید از افغانستان در ایران

آثار ۱۶ عکاس از چهار قاره دنیا در قالب نمایشگاهی در تهران به نمایش گذاشته شدهاند تا چهرهای متفاوت از افغانستان نشان دهند. این نمایشگاه عکسهایی از عکسان امریکایی، اروپایی، استرالیایی، افغان و ایرانی را نمایش میدهد.
۷۵ عکس از نقاط مختلف افغانستان در قابهایی بر دیوار نمایشگاه «خوبرویان فرخار» چهرۀ جنگ زده نه، بلکه زیباییهای افغانستان را به نمایش می کشند.
 این نمایشگاه ۱۰ روزه آثار هنرمندانه عکاسان چهار قاره دنیا را نشان می دهد که لحظات را در افغانستان ثبت کردهاند، کشوری که درگیر جنگ است و هر روز تصاویر زنندهای از آنجا به جهان بیرون داده میشود.
فاطیما حسینی مسئول برگزاری این نمایشگاه که از سال ها به این سو به عنوان مهاجر در ایران زندگی میکند به دویچه وله گفت: «همیشه وقتی به سمت عکاسان مستند و خبری میرویم، جنگزدگی این کشور را به تصویر کشیده و به نمایش میگذارند؛ اما من خواستم در این نمایشگاه ارجاعی داشته باشم به آریانای باستان و هر آن زیبایی که در ولایتهای مختلفش وجود دارد.» عکسهای ۱۰ عکاس افغان، سه عکاس ایرانی، یک عکاس امریکایی، یک فرانسوی و یک استرالیایی در این نمایشگاه دیده میشوند. آثار هنری که به گفته فاطیما حسینی مرزها و سیاستها هم جلودارشان نیستند. عکسهایی که از دید وی در بیشتر آنان «دستمال گل سیب» افغانستان دیده می شود، تحفهای که به این عکاسان همراه با تندیس نمایشگاه داده میشود. این دستمال در اکثر نقاط افغانستان مورد استفاده قرار میگیرد.
فاطیما حسینی گفت که استقبال از این نمایشگاه بسیار خوب است. وی افزود که بیش از ۲۰۰ تن برای افتتاحیه نمایشگاه «خوبرویان فرخار» شرکت کرده بودند: «حضور هشت سفیر کشورهای عضو سازمان اکو را داشتیم و همچنان سفیران کشورهای رومانیا و مکسیکو در ایران نیز شرکت کرده بودند. رایزنان فرهنگی و فرهنگیان افغان، ایرانی و خارجی در این نمایشگاه حضور داشتند که برای مان بسیار ارزشمند است که دیدشان نسبت به افغانستان تغییر می کند.»
«خوبرویان فرخار» واژهای است که به گفته بانو حسینی در مشوره با استاد کاظم کاظمی شاعر و نویسنده نامدار افغان در ایران انتخاب شده؛ چراکه این واژه در ادبیات کهن افغانستان برای توصیف زیبایی زنان این کشور به کار برده شده است.
عارف کریمی عکاس خبری که در افغانستان کار میکند نیز در این نمایشگاه شرکت کرده است. وی گفت عکسهای زیبایی از چهرههای مردم در نقاط مختلف افغانستان در این نمایشگاه به نمایش گذاشته شده است. به باور وی این نمایشگاه نسبت به نمایشگاه های بینالمللی دیگری که در آنها شرکت کرده بود، متفاوت است. وی افزود: «ویژگی خاص این نمایشگاه این بود که دید بازدید کنندگان را نسبت به افغانستان تغییر میداد. عکسها به مردم می گویند که افغانستان در کنار جنگ، زیباییهای خاص خودش را دارد».
این نمایشگاه تا سوم ماه دسمبر میلادی در گالری مرکز فرهنگی اکو در تهران پایتخت ایران به روی بازدید کنندگان باز است. سفارت افغانستان در ایران و مؤسسه بینالمللی فرهنگی اکو با این نمایشگاه همکاری کردهاند.