صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۲۲ قوس ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

«میکل آنژ افغانستان» در ایران

 «میکل آنژ افغانستان» در ایران

محمد صفا درباره تازهترین مستندش که به جشنواره «حقیقت» راه یافته است، گفت: لحن «میکل آنژ افغانستان» صمیمی است. این کارگردان پیرامون محتوای تازهترین فلماش توضیح داد: این مستند که کار تحقیق و پژوهش و تصویربرداری آن 5 ماه به طول انجامید، در خصوص یک هنرمند مجسمهساز افغان به نام علیخان عبداللهی است که از سال 68 به ایران مهاجرت کرده و در تهران مشغول به کار شده بود.
وی ادامه داد: این هنرمند مثل اغلب هنرمندانِ خودآموخته داستان جالبی دارد. جالب از این جهت که چگونه و چطور به کار هنری پرداخته است و در این مسیر شاید هیچوقت فکرش را نمیکرده که روزی آثار او در مراکز معتبر داخلی و خارجی به نمایش گذاشته شود.
صفا با بیان اینکه سوژه اصلی این مستند را با دیدن یک مصاحبه در یک روزنامه داخلی با تیتر «میکل آنژ افغانستانی» پیدا کرده است در مورد اهمیت سوژه این مستند، توضیح داد: این مجسمهساز در دوران طالبان شاهد فروریختن و تخریب مجسمه بودا در بامیان افغانستان بوده است و حالا خود، مجسمهسازی موفق محسوب میشود.
این مستندساز با اشاره به شیوه ساخت مستند «میکلآنژ افغانستان» گفت: صداقت و سادگی شخصیت علیخان لحن صمیمانهای به فلم داده است و امیدوارم مخاطبان نیز با فلم ارتباط خوبی برقرار کنند و فلم را دوست داشته باشند. محور اصلی این مستند زندگی و آثار این مجسمهساز است که سعی کردیم مخاطب را با زندگی  و آثار او همراه کنیم.
در پایان این مستند ساز به این نکته اشاره کرد که مهاجران زیادی در ایران زندگی می کنند که اگر بستر مناسبی برای رشد این مهاجران ایجاد شود و فقط صرف کارگر ساده به آنها نگاه نشود، می توانند برای جامعه ایران همانند علیخان عبداللهی موفق باشند.

مستند «میکل آنژ افغانستان» که در جشنواره سینما حقیقت رونمایی میشود، محصولی از گروه مستند روایت فتح است که مؤسسه نجوای زلال هنر مجری طرح آن بوده است.