صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۲۲ قوس ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

رؤیا سادات، فلم‌ساز افغان در فهرست متفکران جهانی

رؤیا سادات، فلم‌ساز افغان در فهرست متفکران جهانی

در فهرست امسال «متفکران جهانی» نشریه آمریکایی فارن پالیسی نام رؤیا سادات، فلمساز افغان هم قرار داده شده است. فارن پالیسی دلیل جا دادن نام خانم سادات در این فهرست را «آوردن داستان زنان افغان روی پرده سینما» اعلام کرده است.
رؤیا سادات، کارگردان، نویسنده و تهیهکننده فلم چندین سال است که در افغانستان در عرصه سینما فعالیت دارد.
فلم «نامهای به رئیسجمهور» ساخته او به عنوان نماینده سینمای افغانستان در بخش بهترین فلم خارجی نودمین دوره جوایز اسکار به آکادمی علوم و هنرهای سینمایی معرفی شده است.
داستان فلم، روایتی از زندگی زن جوانی به نام ثریا است که به اتهام قتل همسرش محکوم به اعدام است.
رؤیا سادات در گفتوگو با بیبیسی فارسی درباره قرار گرفتن نامش در این فهرست گفت: «قصه ما، قصه تکرار جهان، سر خط اخبار انتحار و وحشت شده است. فلم و تصویر با نگرش مجدد به زندگی با بازخوانی آدمها میتواند جهانبینی خیلیها را تغییر دهد و به فکر کردن دعوت کند و فریاد بزند. اینکه که سهم ما خشونت نیست، سهم ما انتحار نیست. سهم ما نابرابری و بی عدالتی نیست؛ سهم همه شهروندان جهان، دنیایی عاری از خشونت و نفرت و جنگ است.»
رؤیا سادات میگوید که فلمهای او بخشی از صدای زنان و مردان سرزمینش است که میتواند هر بییندهای را در هر گوشه جهان به فکر کردن دعوت کند.
فارن پالیسی نوشته است که خانم سادات امروز یکی از شناختهشدهترین کارگردانهای افغان و یکی از روایتگران پیشتاز داستان زنان جامعهای است که زنان در آن هنوز زیردست محسوب میشوند.
فهرست «متفکران جهانی» نشریه فارن پالیسی (سیاست خارجی) شامل یکصد نفر است و هر سال گروهی از رهبران جهانی و افرادی را که ایدههایی برای آینده جهان دارند و به‌‌خصوص در یک سال گذشته فعالیت بارزی داشته‌‌اند، در این فهرست معرفی میکند.
رؤیا سادات در فهرست ۲۰۱۷ نفر نهم است و به همراه او افراد نامدار دیگری مانند امانوئل مکرون، رئیس جمهوری فرانسه، جرمی کوربین، رهبر حزب کارگر بریتانیا، نیکی هیلی، نماینده دائم آمریکا در سازمان ملل و زنان فعال در کمپین MeToo # هم دیده میشوند.
از دیگر شهروندان افغانستان که در سالهای گذشته در این فهرست از آنها نام برده شده، ماریا بشیر، سارنوال (در سال ۲۰۱۱) و محمد اشرف غنی، رئیس‌‌جمهوری افغانستان و رئیس دانشگاه کابل در آن زمان (در سال ۲۰۰۹) هستند.