صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۲۵ قوس ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

معرفی نامزدهای نهایی اسکار مستند بلند

 معرفی نامزدهای نهایی اسکار مستند بلند

۱۵ فلم به عنوان نامزدهای نهایی بخش مستند برنده جوایز اسکار ۲۰۱۸ معرفی شدند.
«هالیوود ریپورتر» نوشت: آکادمی علوم و هنرهای اسکار نام ۱۵ اثر را از بین ۹۰ فلم مستند، به عنوان نامزدهای نهایی بخش فلم مستند بلند در نودمین دوره برگزاری این جوایز سینمایی اعلام کرد.
پنج برگزیده نهایی از میان این ۱۵ فلم انتخاب میشوند و روز ۲۳ جنوری برنده نهایی معرفی خواهد شد. مراسم اعطای جوایز اسکار ۲۰۱۸ روز چهارم مارچ برگزار خواهد شد.
۱۵ فلم نامزد شده در بخش بهترین مستند بلند اسکار عبارتند از:
«آباکوس: آنقدر کوچک است که زندانی شود»
«در جستجوی مرجان»
«شهر ارواح»
«ایاکس لیبریس: کتابخانه عمومی نیویورک»
«چهرهها، مکانها»
«سیل انسانی»
«ایکاروس»
«دنباله ناجور: حقیقت قدرت»
«جین»
«الاِی ۹۲»
«آخرین مرد حلب»
«سفر عجیب و طولانی»
«یکی از ما»
«جزیره عجیب»
«ناآرام»